Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Warsztaty uczestników projektu NEEST

19 i 20 października partnerzy projektu „NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories” spotkali się na kolejnych warsztatach podsumowujących dotychczasowe działania i przygotowujących do nowych wyzwań. Zakończenie tego dwuletniego przedsięwzięcia planowane jest na rok 2025.

Warsztaty w ramach projektu NEEST zorganizowane w październiku 2023 w Krakowie
Fot. fot. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu

Przedstawiciele pięciu miast partnerskich (czyli Krakowa jako lidera projektu, Łodzi, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Partnerów spotkali się w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych na Zabłociu, gdzie pracowali m.in. nad powiązaniami pomiędzy realizowanymi w projekcie pakietami roboczymi i ich koordynacją.

Działania projektu NEEST koncentrują się na budynkach, które są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w polskich miastach. Celem projektu jest stworzenie gotowych do replikowania modeli rozwiązań termomodernizacji różnych typów zabudowy miejskiej wraz z rewitalizacją terenów wokół niej.

Projekt podzielony jest na 10 pakietów roboczych, do których przypisani są poszczególni partnerzy. Podczas warsztatów przeanalizowano każdy z nich. W ramach pakietu roboczego, w którym wiodącym w realizacji jest Kraków, pn. „System mapping and sensemaking” w naszym mieście odbyły się dotychczas dwie dwudniowe sesje.

W realizacji tego pakietu Kraków współpracuje z działającym w obszarze transformacji energetycznej think tankiem Forum Energii. Jego eksperci przeprowadzili szerokie wywiady z partnerami projektu na temat transformacji klimatycznej w miastach – m.in. zasobów, jakimi miasta dysponują by ją przeprowadzić, jej finansowania, zaangażowania interesariuszy, partycypacji mieszkańców itd. Dzięki prezentacjom dotychczas podjętych w poszczególnych pakietach działań partnerzy mogli wymieniać się wiedzą, analizować powiązania między pakietami i budować współpracę. Tematem warsztatów była też inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, jako punkt wyjścia do stworzenia podręcznika transformacji energetycznej miast.

Przypomnijmy, że końcowym efektem projektu będzie wypracowanie uniwersalnych modeli działania, mających na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach. Modele te pokażą, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną przez społeczność lokalną modernizację budynków i dzielnic (np. model techniczny, model finansowania, model partycypacji społecznej) i jak mogą one być wykorzystywane przez inne polskie i europejskie miasta, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych i odczuwających skutki gospodarki socjalistycznej przed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

Temat modelu ekonomicznego przedstawił dzięki połączeniu zdalnemu Sean Murray, amerykański ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, pracujący dla NetZeroCities, który  pokazał jak miasta mogą modelować swoją ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej, prognozować rezultaty i korzyści osiągane do roku 2050. Odniósł się także do kosztów, które trzeba będzie ponieść do roku 2030. Model ekonomiczny pokazuje, że korzyści, także finansowych, jest znacznie więcej niż kosztów. 

Projekt NEEST jest w pełni finansowany przez Unię Europejską, jego budżet wynosi ok. 1,5 mln euro.

 

Materiał powstał w ramach projektu pn. NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories.
Projekt finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036519.
 

 

img_20231019_140748390a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
img_20231019_151219049a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
img_20231019_162202536a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
img_20231019_162445645a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
img_20231020_105231906a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
official logo.png-Warsztaty październikowe NEEST
Warsztaty w ramach projektu NEEST - październik 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
img_20231019_140748390a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
img_20231019_151219049a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
img_20231019_162202536a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
img_20231019_162445645a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
img_20231020_105231906a.jpg-Warsztaty październikowe NEEST
official logo.png-Warsztaty październikowe NEEST
pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-10-26
Data aktualizacji: 2023-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź