Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt NEEST dla klimatu

20 i 21 września w Krakowie odbyły się warsztaty Partnerów projektu NEEST – „NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories”, realizowanego w ramach europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku.

Warsztaty w projekcie NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories w Krakowie w dniach 20-21 września 2023
Fot. materiały prasowe

Partnerami projektu są polskie miasta – Kraków (jako lider), Łódź, Rzeszów, Warszawa, Wrocław oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W czwartek 21 września podpisali oni umowę tworzącą konsorcjum realizujące dwuletni projekt.

W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej Andrzej Kulig.

Działania planowane w ramach projektu NEEST koncentrować się będą na budynkach, które są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w polskich miastach. Wyzwaniem jest poprawa ich efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych generowana przez zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej. Celem projektu jest stworzenie gotowych do replikowania rozwiązań termomodernizacji różnych typów zabudowy kwartałów miejskich wraz z rewitalizacją terenów wokół nich.

W ramach pilotażowego projektu NEEST zostaną wypracowane niezbędne i uniwersalne modele działania, mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach. Modele te pokażą, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną lokalnie modernizację budynków i dzielnic (np. model techniczny, model finansowania, model partycypacji społecznej) i jak mogą one być wykorzystywane przez inne polskie i europejskie miasta, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych i odczuwających skutki gospodarki socjalistycznej przed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

Tematem wrześniowych warsztatów było m.in. omówienie kluczowych barier w procesie transformacji, możliwe do podjęcia rozwiązania, propozycje ścieżek postępowania w zakresie redukcji emisji oraz analiza powiązań i synergii między miastami.

W ramach projektu poszczególni partnerzy przypisani zostali do realizacji konkretnych pakietów roboczych.

Kraków, który jest liderem konsorcjum, realizuje następujące działania:

  • zarządzanie projektem, w tym koordynacja, reprezentacja konsorcjum, monitorowanie, raportowanie i rozliczanie projektu
  • mapowanie systemów, identyfikacja barier oraz analiza potencjalnych synergii
  • polityki i rozwiązania na rzecz systemowej zmiany, obejmujące analizę rozwiązań i opracowanie rekomendacji dotyczących reform polityki legislacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym, identyfikację źródeł finansowania (w tym funduszy unijnych) oraz rekomendacje dotyczące zmian i działań w funkcjonowaniu polityki lokalnej, regionalnej i krajowej.

Projekt NEEST jest w pełni finansowany przez Unię Europejską, jego budżet wynosi ok. 1,5 mln euro.

 

Materiał powstał w ramach projektu pn. NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories.
Projekt finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036519.
 

1.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
2.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
3.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
4.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
5.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
fot. a. wilimowska.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
img20230921120740a.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
img20230921121115a.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
Warsztaty NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories materiały prasowe
1.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
2.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
3.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
4.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
5.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
fot. a. wilimowska.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
img20230921120740a.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
img20230921121115a.jpg-Projekt NEEST dla klimatu
pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-09-22
Data aktualizacji: 2023-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź