Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wybory parlamentarne w Krakowie

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Fot. Pixabay

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu
 • nie jest ubezwłasnowolniony
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Krakowie może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa
 • stale zamieszkujący na terenie Krakowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Krakowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Krakowa.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający w Krakowie w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w Krakowie jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć do 12 października do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów, na piśmie z własnoręcznym podpisem, elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą od godz. 7.40 do 15.30, przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 • dla mieszkańców dzielnic I—VII: al. Powstania Warszawskiego 10
 • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a
 • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2

Łącznie, w okresie od 1 września do 1 października wydanych zostało 23 193 wniosków o zmianę miejsca głosowania. 22 593 wnioski złożone zostały przez platformę ePUAP. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania pobrało łącznie 1870 osób, elektronicznie złożonych zostało 1736 wniosków. 3287 osób pobrało wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Krakowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do 12 października.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od godz. 7.40 do 15.30 przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 • dla mieszkańców dzielnic I—VII: al. Powstania Warszawskiego 10
 • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a
 • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2

Informujemy że na stronie internetowej MObywatel dostępna jest usługa sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dodatkowo wyświetla się tam informacja o obwodzie głosowania (numer obwodu, adres komisji), w którym spisie wyborców jest się ujętym w wyborach 15 października 2023 r.

 

Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Krakowie należało zgłaszać do komitetów wyborczych do 15 września.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

Do 2 października były przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Do 6 października odbędzie się składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W Krakowie mamy 454 komisje wyborcze, w tym 411 w stałych obwodach głosowania i 43 w obwodach odrębnych (szpitale, dps-y, zakłady karne itp.) Do komisji zgłosiło się 5853 kandydatów (3692 kandydatów zgłoszonych przez 25 komitetów wyborczych oraz 2161 zgłoszonych indywidualnie). W skład komisji powołano 4145 osób.

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami od 9 do 13 października w godzinach 8.00–15.00 oraz w dniu wyborów 15 października w godzinach 7.00–21.00 pod numerami tel. 12 616 50 76 oraz 12 616 50 26.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie będą sukcesywnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

Materiały wyborcze w kontekście uchwały krajobrazowej

W związku ze zbliżającymi się wyborami, Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa, przygotował dokument dotyczący form upowszechniania materiałów wyborczych w kontekście obowiązujących w Krakowie przepisów uchwały krajobrazowej.

 

pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Karolina Wasyl
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-08-17
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź