Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Remont mostu Dębnickiego – orientacyjny harmonogram prac

Trwa remont mostu Dębnickiego. Co ważne, ruch na moście jest utrzymany – po jednym pasie w każdą stronę. Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony. Zachęcamy, aby na czas prac korzystać z komunikacji miejskiej – przejazd autobusem w tej części miasta będzie szybszy niż samochodem. O prowadzonych w najbliższych tygodniach pracach będziemy na bieżąco informować.

Fot. Maciej Grzyb / krakow.pl

Godziny prac remontowych zostały wydłużone: od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, natomiast w weekendy do godz. 18.00. Prace potrwają w sumie 5 miesięcy, ale największe zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane są na ok. 3,5 miesiąca.

Orientacyjny harmonogram prac na moście Dębnickim – jezdnia od strony Salwatora [aktualizacja 3 sierpnia]:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych na moście i dojazdach od strony Salwatora stwierdzono, że stan techniczny obiektu wskazuje na konieczność modyfikacji założeń projektowych w zakresie wspornika chodnikowego na obiekcie i na dojazdach oraz elementów wyposażenia, tj. krawężników, wpustów mostowych, balustrad.

Po przeprowadzonych w terenie wizjach, z udziałem projektanta pełniącego nadzór projektowy nad realizacją prac remontowych mostu Dębnickiego, stwierdzono konieczność wprowadzenia modyfikacji szczegółowych rozwiązań technicznych, wynikających z rozpoznanych rozbieżności w zakresie stanu technicznego obiektu – w szczególności w zakresie konieczności wykonania napraw wsporników podchodnikowych w zakresie większym niż zakładała dokumentacja projektowa, w tym zapewnienia wymaganych spadków poprzecznych chodnika.

Wystąpiła ponadto konieczność wymiany balustrad (pierwotnie zakładano podwyższenie istniejących balustrad wraz z prostowaniem, jednakże z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych spadków poprzecznych chodnika, konieczne byłoby dodatkowe podwyższenie balustrady, skutkujące negatywnych efektem estetycznym).

W związku z powyższym, realizacja prac remontowych dla pierwszego etapu (od strony Salwatora) ulegnie zmianie. Powyższe wynika z:

 • konieczności przedłożenia zmodyfikowanych szczegółowych rozwiązań przez projektanta
 • czasu oczekiwania na dostawy niezbędnych materiałów.

2 sierpnia wykonawca przekazał zaktualizowany szczegółowy harmonogram prowadzenia prac dla pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakończenia pierwszego etapu to 23 września.

od 24 lipca do ok. 13 sierpnia:

 • prace naprawcze płyty pomostowej, kap chodnikowych i gzymsów (rozbiórka zdegradowanych elementów, iniekcja rys, uzupełnienie ubytków)

od 14 sierpnia do ok. 27 sierpnia:

 • montaż urządzeń dylatacyjnych
 • montaż wpustów mostowych
 • montaż saczków
 • montaż krawężników

od 28 sierpnia do ok. 3 września:

 • wykonanie izolacji płyty pomostowej
 • wykonanie nawierzchni żywicznej chodników
 • montaż stalowych barier energochłonnych
 • montaż/naprawa balustrad
 • montaż latarni

od 4 września do ok. 23 września:

 • ułożenie drenów podłużnych
 • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej jezdni
 • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni

Równolegle prowadzone są prace pod obiektem, na szerokości bulwarów:

 • wymiana skorodowanych elementów stalowych podparć urządzeń
 • zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych
 • naprawa ciosów pod łożyskowych
 • konserwacja łożysk
 • renowacja okładziny kamiennej przyczółków.

Remont mostu Dębnickiego ma na celu poprawę jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej, a nie wymianę samej nawierzchni jezdni. W ramach zadania wymieniona zostanie zarówno nawierzchnia asfaltowa jezdni, jak i nawierzchnia kap chodnikowych z żywic. Wykonana zostanie również nowa izolacja płyty pomostowej, która zostanie poprzedzona niezbędnymi naprawami jej żelbetowej konstrukcji. Wymienione będą elementy odwodnienia i dylatacje nad przyczółkami, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Balustrady zostaną podniesione i zabezpieczone przed korozją.

 

Prace remontowe przy obiekcie prowadzone będą też w przestrzeni podmostowej na długości bulwarów. W ramach robót wykonane zostanie m.in. nowe zabezpieczenie przed korozją dźwigarów, konserwacja łożysk i okładziny kamiennej przyczółków.

 

Wykonawcą remontu jest firma Most sp. z o.o. z Sopotu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zarówno pod względem skrócenia terminu przywrócenia pełnej przejezdności, jak i kosztów realizacji (ok. 6,8 mln zł).

358474559_1720348491771429_5233634260144322270_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358547036_849008886646180_7506093865605835697_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358730358_957500338704662_5363716036079158590_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358739623_3581409198740206_2944444682329968939_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358740415_994271541726741_2291954570600334739_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358745194_1413517836047814_1893330997042562301_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358754427_1221068778565337_4135217756855850209_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358756897_1662430640912375_6252158443006700490_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358806430_599977928789022_2658397337658466668_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358837499_1461547654603693_6453207689745423070_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego Maciej Grzyb / krakow.pl
358474559_1720348491771429_5233634260144322270_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358547036_849008886646180_7506093865605835697_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358730358_957500338704662_5363716036079158590_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358739623_3581409198740206_2944444682329968939_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358740415_994271541726741_2291954570600334739_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358745194_1413517836047814_1893330997042562301_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358754427_1221068778565337_4135217756855850209_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358756897_1662430640912375_6252158443006700490_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358806430_599977928789022_2658397337658466668_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
358837499_1461547654603693_6453207689745423070_n.jpg-Pierwszy dzień remontu mostu Dębnickiego
jg_krpl2_20230707_0001.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0005.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0020.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0026.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0031.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0036.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0040.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0045.jpg
Jan Graczyński
jg_krpl2_20230707_0472.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0477.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0479.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0485.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0487.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0495.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0506.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0514.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0517.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0519.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0537.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0547.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0559.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0567.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0573.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
jg_krpl2_20230707_0001.jpg
jg_krpl2_20230707_0005.jpg
jg_krpl2_20230707_0020.jpg
jg_krpl2_20230707_0026.jpg
jg_krpl2_20230707_0031.jpg
jg_krpl2_20230707_0036.jpg
jg_krpl2_20230707_0040.jpg
jg_krpl2_20230707_0045.jpg
jg_krpl2_20230707_0472.jpg
jg_krpl2_20230707_0477.jpg
jg_krpl2_20230707_0479.jpg
jg_krpl2_20230707_0485.jpg
jg_krpl2_20230707_0487.jpg
jg_krpl2_20230707_0495.jpg
jg_krpl2_20230707_0506.jpg
jg_krpl2_20230707_0514.jpg
jg_krpl2_20230707_0517.jpg
jg_krpl2_20230707_0519.jpg
jg_krpl2_20230707_0537.jpg
jg_krpl2_20230707_0547.jpg
jg_krpl2_20230707_0559.jpg
jg_krpl2_20230707_0567.jpg
jg_krpl2_20230707_0573.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-06-28
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź