Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zapoznaj się z mapą miejskich inwestycji proklimatycznych

W ramach rekomendacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego powstała mapa zrealizowanych dotychczas miejskich inwestycji proklimatycznych. Każdy mieszkaniec może zobaczyć m.in. jak zmienia się miasto, które budynki gminne posiadają instalacje odnawialnych źródeł energii, system zbierania deszczówki lub czy zostały poddane termomodernizacji.

Fot. Magiczny Kraków

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w jak najkrótszym możliwym czasie, w warunkach sprawiedliwej transformacji to zadanie złożone, wymagające podjęcia wielu działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Z takim wyzwaniem mierzy się obecnie Kraków. Wysiłki podejmowane przez samorząd, spółki i jednostki miejskie jednoznacznie poparli mieszkańcy, których reprezentatywna grupa uczestniczyła w pierwszym Krakowskim Panelu Klimatycznym.

Jego efektem było wypracowanie 32 rekomendacji, które zgodnie z przyjętymi założeniami mają dla Prezydenta Miasta Krakowa charakter wiążący. Rekomendacje dotyczą wielu aspektów organizacji życia w mieście, między innymi: transportu, w tym komunikacji zbiorowej, szerszego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych np. w gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach miejskich czy rozwoju i ochrony zielonych przestrzeni miasta.

Od zakończenia panelu w czerwcu ubiegłego roku rekomendacje są sukcesywnie wdrażane. Stopień ich realizacji jest bardzo zróżnicowany. Aktualny status rekomendacji można sprawdzić na naszej stronie.

Jednym z ważnych obszarów wymagających zaangażowania i dostrzeżonych przez mieszkańców, który znalazł swoje odzwierciedlenie na liście przyjętych do wdrożenia rekomendacji jest „Szeroka promocja inwestycji i projektów realizowanych w ramach transformacji klimatycznej miasta, w tym promocja Kwartału Klimatycznego, projektów termomodernizacyjnych, instalacji OZE zainstalowanych na budynkach miejskich itp. Promocja może być realizowana za pomocą m.in. tablic i ekranów ustawionych przy inwestycjach, informujących mieszkańców o zastosowanych technologiach i oszczędnościach w zużyciu energii uzyskanych za pomocą tych technologii.” (Rekomendacja nr 6).

Inwestycje proklimatyczne w Krakowie

W ramach realizacji tej właśnie rekomendacji powstała mapa zrealizowanych dotychczas miejskich inwestycji proklimatycznych. Jest ona dostępna w artykule Inwestycje proklimatyczne

Inwestycje proklimatyczne zostały tam podzielone na trzy grupy:

Aktualnie we wszystkich trzech kategoriach znajduje się ponad 150 inwestycji.

Większość z umieszczonych na liście inwestycji (tylko kiedy dostępne były potrzebne dane) jest szczegółowo opisana (czas i miejsce realizacji, jednostka realizująca, ilość zaoszczędzonej energii, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych). Każdą z inwestycji można także odszukać na mapie.

W dostępnych zestawieniach zrealizowanych inwestycji proklimatycznych znalazły się takie pozycje jak np.: termomodernizacja budynków i instalacja paneli fotowoltaicznych, budowa zbiorników na wody opadowe, wymiana oświetlenia na LED, wymiana stolarki okiennej w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, centra kultury, internaty, przychodnie zdrowia czy DPS-y.

W części poświęconej inwestycjom transportowym można z kolei znaleźć m.in. informacje o nowo powstałych w mieście stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Obszar Zielono-niebieska infrastruktura zawiera takie pozycje jak: budowa zbiorników retencyjnych czy zakładanie ogrodów deszczowych.

Lista jest na bieżąco aktualizowana o kolejne ukończone inwestycje.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-04
Data aktualizacji: 2022-11-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź