Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem. Dziś ostatni dzień ankiety!

Miasto Kraków rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży detalicznej w nocy. W związku z tym przygotowana została ankieta z pytaniami do mieszkańców. 15 grudnia to ostatni dzień zbierania głosów.


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach!
Fot. www.krakow.pl

– Chcemy zapytać mieszkańców, co myślą na temat zasadności i szczegółów ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu – informuje zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider. Dodaje, że częściowe ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach wprowadziły m.in.: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław.

Działania mają zostać przeprowadzone na kilka sposobów. – Zaplanowaliśmy ankietę, którą każdy mieszkaniec będzie mógł wypełnić. Wyłoniliśmy dodatkowo firmę, która przeprowadzi badania w tej sprawie na próbie kilkuset osób – dodaje zastępca prezydenta Krakowa.

– Opinia mieszkańców na ten temat zostanie przestawiona radnym miasta Krakowa na początku przyszłego roku i oni w tej materii podejmą decyzję. Po zakończeniu tego etapu mają odbyć się formalne konsultacje potencjalnego projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie – mówi Bogusław Kośmider.  

Propozycje zmian w nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta

Przygotowane propozycje rozwiązań dotyczą zakazu sprzedaży alkoholu między północą a godz. 5.30 lub między godz. 22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią oraz zwiększony ruch turystyczny ponownie wywołały w Krakowie dyskusję nad wprowadzeniem czasowego zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu. Postulaty zgłaszają mieszkańcy, którzy informują o coraz częstszych przypadkach zakłócania ciszy nocnej, a także właściciele lokali gastronomicznych.

Od 17 października do 15 grudnia mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię odnośnie do ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, za pośrednictwem ankiety dostępnej TUTAJ oraz wywiadu telefonicznego 12 616-55-55 funkcjonującego w godzinach 7.40–15.30 od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych, tj. 1 i 11 listopada).

Dodatkowo, od 17 października do 15 grudnia, w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad dzielnic istnieje możliwość oddania swojego głosu, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


Lokalizacje Rad Dzielnic, w których można wziąć udział w ankiecie:

Dzielnica I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków poniedziałek - piątek, w godz. 11.00-13.00
Dzielnica III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków poniedziałek, w godz. 10.00-13.00
Dzielnica IV Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
poniedziałek, wtorek, środa i piątek, w godz. 9.00-16.00; czwartek, w godz. 11.00-18.00
Dzielnica V Krowodrza, pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków
wtorek - czwartek, w godz. 10.00-14.00
Dzielnica VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a, pok.102-104, I p. poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-13.00
Dzielnica VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18, 30-117 Kraków poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-14.00
Dzielnica VIII Dębniki, Praska 52, 30-322 Kraków wtorek, środa, w godz. 9.00-15.00
Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków 21.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, w godz. 9.00-13.00
Dzielnica X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5
Opatkowice, 30-499 Kraków
poniedziałek - piątek, w godz. 9.00-14.00
Dzielnica XI Podgórze Duchackie, ul. Wysłouchów 34
31-611 Kraków
poniedziałek, w godz. 9.00-16.00; wtorek - piątek, w godz. 11.00-15.00
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, ul. Kurczaba 3
30-868 Kraków
czwartek, w godz. 12.00-15.00
Dzielnica XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków środa, w godz. 10.00-14.00
Dzielnica XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków poniedziałek, w godz. 16.00-18.00
Dzielnica XV Mistrzejowice, Miśnieńska 58, 31-610 Kraków poniedziałek, w godz. 10.00-15.00
Dzielnica XVI Bieńczyce, os. Kalinowe 4,
31-812 Kraków
poniedziałek, w godz. 10.00-14.00
Dzielnica XVIII Nowa Huta, Osiedle Centrum B 6, 31-927 Kraków poniedziałek, środa, w godz. 11.00-14.00

 

  • Klub Kazimierz ul. Krakowska 13 – codziennie od poniedziałku do piątku od 13.00 do 18.00.

Próby ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

Rada Miasta Krakowa już w 2016 r. podejmowała działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowano o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol. W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ 15 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Umowa z przedsiębiorcami

Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej obowiązywała roczna umowa społeczna, zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – „Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”. W ramach umowy przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00–5.30. Ponadto zgodzili się spełnić inne wymogi (np. monitoring zewnętrzny i wewnętrzny). Według danych Policji z początku 2020 r., liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła o 7%. Z uwagi na epidemię oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców, 6 kwietnia 2020 r. obowiązywanie porozumienia na czas epidemii zostało zawieszone. Obecnie nie jest planowane zawarcie nowej umowy społecznej.

29 kwietnia 2022 r. prezydent Krakowa otrzymał wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa o przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście i wpływy

Aktualnie w Krakowie w handlu detalicznym wydano 1397 zezwoleń na sprzedaż alkoholu typu A (do 4,5 proc. oraz na piwo), 1471 typu B (od 4,5 proc. do 18 proc. z wyjątkiem piwa), 1269 typu C (powyżej 18 proc.). W gastronomii wydano 1428 koncesje typu A, 1319 – B, 1033 – C. Szacowane wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu w tym roku sięgną 25 mln zł. Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż detaliczną alkoholu prowadzi ok. 300 punktów na terenie całego miasta.

W rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Sklepy natomiast to zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków wszystkie punkty sprzedaży, prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w kraju

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 2020 r. 162 gminy (na 2477 gmin w skali kraju) postanowiły skorzystać z możliwości ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu krajach europejskich, m.in. w Irlandii, Portugalii, na Litwie, Łotwie, w Słowenii, Estonii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii oraz Norwegii.


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


O nocnej sprzedaży alkoholem w Krakowie – prezentacja (pdf)

TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-10-11
Data aktualizacji: 2022-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź