Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym

W Krakowie powstanie nowy użytek ekologiczny – „Kamieniołom Libana”. Obejmie powierzchnię około 15 hektarów, położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim.

Fot. Jan Graczyński

Projekt uchwały w tej sprawie, sporządzony przez prezydenta Krakowa, otrzymali już radni, którzy będą głosować w sprawie ustanowienia terenu dawnego kamieniołomu użytkiem ekologicznym na sesji Rady Miasta najprawdopodobniej po wakacjach.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy m.in., że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana, jest ochrona mozaiki ekosystemów, samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych – roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych, będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

Zobacz także:

jg1_220810_krpl_202a8227.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8234.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8243.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8249.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8265.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8268.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8276.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8295.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8304.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_202a8310.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Bogusław Świerzowski
jg1_220810_krpl_dji_0001.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_dji_0004.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_dji_0008.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_dji_0013.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_dji_0036.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_dji_0070.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_pano0001-pano.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym Jan Graczyński
jg1_220810_krpl_202a8227.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8234.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8243.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8249.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8265.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8268.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8276.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8295.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8304.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_202a8310.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0001.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0004.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0008.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0013.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0036.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_dji_0070.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
jg1_220810_krpl_pano0001-pano.jpg-Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym
pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-04
Data aktualizacji: 2022-08-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź