Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

W Krakowie oszczędzamy wodę

Okresy bezopadowe lub krótkotrwałe deszcze nawalne to jedne z głównych negatywnych skutków zmian klimatu. Miasto stawia na rozwój tzw. błękitnej infrastruktury. Od kilku lat prowadzony jest program dofinansowania mikroretencji. Przygotowywane i realizowane są inwestycje, mające zminimalizować skutki nagłych zjawisk atmosferycznych.

Fot. pixabay.com

Od 2014 r. w ramach programu dotacyjnego na mikroretencję przeznaczono 11,6 mln zł. Do tej pory zamontowano przy krakowskich domach 1065 instalacji (zbiorników podziemnych, naziemnych, systemów drenażowych, bioretencji i nawadniania). Tylko w tym roku rozpatrzono pozytywnie 290 wniosków dotacyjnych (na kwotę łączną 4,7 mln zł). W kolejnych latach program będzie kontynuowany.

Dzięki dofinansowaniom krakowianie mogą bardziej efektywnie i w sposób oszczędny dbać o swoje ogrody. Do podlewania roślin wykorzystują deszczówkę a nie wodę pochodzącą z miejskiej sieci wodociągowej.

Więcej ogrodów deszczowych

Do działań już podejmowanych w Krakowie można zaliczyć powstawanie ogrodów deszczowych, zbiorników wodnych w naturalnych zagłębieniach terenu – w parku Lotników Polskich przy TAURON Arenie Kraków czy planowane w parku Lilii Wenedy (trwają prace projektowe) w Prokocimiu.

Projekt ten ma na celu zagospodarowanie wód deszczowych pochodzących z osiedli znajdujących się wokół parku, zasilenie stawów, a także wykonanie działań o charakterze błękitno-zielonej infrastruktury, jak np. ogród deszczowy czy mulda terenowa.

Ogrody deszczowe wkrótce pojawią się również na rewitalizowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej pl. Axentowicza oraz w nowym parku kieszonkowym przy ul. Fabrycznej. Do końca listopada powstanie realizowany przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna kolejny ogród deszczowy na mapie Krakowa, przy ul. Lubockiej.

Retencjonowanie wód z dachu

Wśród najbliższych planów ZZM jest retencjonowanie wody z dachu biblioteki przy ul. Karmelickiej poprzez wykonanie kanału odprowadzającego wodę (wraz z niecką obsadzoną roślinnością wodnolubną) do podziemnego zbiornika retencyjnego, która krążyć będzie w obiegu zamkniętym i częściowo będzie wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej.

Nowe poldery i niecki bioretencyjne

W ramach swoich działań ZZM regularnie oczyszcza i odmula zbiorniki wodne. Rewitalizacja ta prowadzi do zwiększenia pojemności retencyjnej oraz poprawy jakości wody. Dotychczas na obszarach wodnych zajmujących powierzchnię ok. 161 ha wydobyto ok. 25 tys. m3 namułów na różnych obiektach wodnych na terenie Krakowa Jednym z przykładów jest wykonanie suchego poldera w parku Lotników Polskich. Wykonano go w postaci tzw. reprofilacji terenu (odtworzenia naturalnego ukształtowania) w formie ogrodu deszczowego o powierzchni 2 tys. m2 z przeznaczeniem na okresowe przyjęcie wód opadowych (w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych).

Z kolei przy tężni solankowej na Bagrach wykonano nieckę bioretencyjną o powierzchni 70 m2, w postaci łagodnego zagłębienia w terenie, z warstwami przepuszczalnymi o różnej frakcji kruszywa, w której czasowo gromadzi się nadmiar wody opadowej z terenu wokół tężni. Woda ta jest podczyszczana dzięki nasadzonym tam roślinom, a następnie infiltruje do gruntu. Na powierzchni niecki utworzono rabatę, nasadzono ponad 300 szt. roślin słonolubnych, a także odpornych na czasowe zalewanie.

Nowe zbiorniki retencyjne

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenia skutków opadów nawalnych i nagłych powodzi oraz przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Krakowa prowadzi również inna miejska jednostka – KEGW. W tym celu stosuje rozwiązania inwestycyjne w zakresie retencjonowania wody.

Do tej pory udało się wykonać w ramach zadania z budżetu obywatelskiego podziemny zbiornik na deszczówkę o pojemności 3 tys. litrów przy Szkole Podstawowej nr 114 im. Fiedlera, przy ul. Łąkowej.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej są zadania dotyczące przebudowy rowu i budowa zbiornika przy ul. Burzowej oraz budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej.

Dodatkowo, w czerwcu zostały odebrane dwie wariantowe koncepcje odwodnienia dla wybranych obszarów Krakowa, które wskazują m.in. działania w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury obejmujące budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych a także ogrodów deszczowych, muld chłonnych itp., które w przyszłości powinny powstać w wyznaczonych lokalizacjach.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-06
Data aktualizacji: 2022-07-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź