Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Razem z mieszkańcami wdrażamy Strefę Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu powinna być wdrażana w oparciu o łagodne i etapowe ograniczenia, co pozwoli mieszkańcom oraz osobom wjeżdżającym do miasta dostosować się do nowych regulacji. To jeden z kluczowych wniosków, jakie wypracowano w ramach konsultacji społecznych, dotyczących wprowadzenia SCT w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński

– Przekazaliśmy dzisiaj przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strefy Czystego Transportu. Szczególnie mocno wybrzmiały w nich dwa wnioski: jest powszechna zgoda na to, że należy zrobić kolejny krok w zakresie poprawy jakości powietrza, ale jest także oczekiwanie, by wprowadzenie nowych zasad było poprzedzone odpowiednio długim okresem przygotowawczym. Dlatego proponujemy, aby uchwała określała termin wejścia w życie strefy na dzień 1 czerwca 2024 roku, czyli mniej więcej za dwa lata od dzisiaj – poinformował zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 czerwca w magistracie.

Przypomnijmy, konsultacje społeczne trwały od 17 marca do 13 maja. Miasto przedstawiło do zaopiniowania wstępne scenariusze dotyczące zasad i sposobu wprowadzenia SCT. W celach informacyjnych powstała specjalna strona internetowa, wykorzystano również komunikację w mediach społecznościowych, rozdystrybuowano około 20 tys. ulotek informacyjnych wśród mieszkańców, zorganizowano 7 otwartych spotkań z mieszkańcami, 3 spotkania z przedsiębiorcami, 5 dyżurów telefonicznych. Ponadto miasto zaangażowało ekspertów w dziedzinie medycyny i budowy silników spalinowych oraz stworzyło grupę roboczą z innymi miastami i Ministerstwem Klimatu. Tylko za pośrednictwem specjalnego formularza konsultacyjnego mieszkańcy zgłosili 600 uwag i opinii.

Po analizie postulatów mieszkańców sformułowano najważniejsze wnioski:

 • SCT powinna być wprowadzona w oparciu o łagodne etapowanie ograniczeń, pozwalające mieszkańcom strefy oraz osobom wjeżdżającym do niej na dostosowanie się do nowych regulacji
 • SCT powinna spełniać swoją główną funkcję w zakresie poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych wyłączeń, obejmujących indywidualne i uzasadnione potrzeby mieszkańców
 • SCT musi być skutecznie egzekwowana.

Zaproponowane rozwiązania, dotyczące wprowadzenia strefy, będą tak przygotowane, by stały się kompromisem pomiędzy osiągnięciem celów ekologicznych a oczekiwaniami mieszkańców. Czyli, aby wprowadzanie przyjętych rozwiązań, dotyczących maksymalnego ograniczenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora transportu, nie skutkowało ewentualnymi gwałtownymi zmianami ekonomicznymi.

Jednocześnie w tym miejscu należy dodać, że mieszkańcy Krakowa oczekują od miasta – jak wskazują badania Barometru Krakowskiego – dalszych, skutecznych działań polepszających jakość życia poprzez poprawę jakości powietrza.

W przygotowanym projekcie uchwały, zostaną zaproponowane łagodniejsze i rozłożone w dłuższym czasie zasady wprowadzenia i funkcjonowania SCT. Takie podejście do działania pozwoli zainteresowanym na spokojne przygotowanie się do proponowanych zmian i osiągnięcie zamierzonego celu.

Mając na uwadze postulaty uczestników konsultacji oraz obecną sytuację ekonomiczną i prognozy dotyczące najbliższej przyszłości, proponujemy takie rozwiązania:

 • nowy termin wprowadzenia zasad obowiązywania SCT – 1 czerwca 2024 r., będą one dotyczyły pojazdów zarejestrowanych po 1 stycznia 2023 r.
 • zamiast pierwotnie zakładanych sześciu etapów wdrożenia – mniej etapów i początkowo łagodniejsze traktowanie już poruszających się po mieście pojazdów
 • I etap będzie dotyczył wyłącznie pojazdów nowo rejestrowanych od 2023 r. Założenie jest takie, że w przypadku obecnie poruszających się po ulicach Krakowa pojazdów, zasady zaczną obowiązywać od 2026 r.
 • dopuszczony wjazd pojazdów minimum „Euro 4” w przypadku silników benzynowych oraz „Euro 6” w przypadku silników diesla
 • objęcie bezterminowym wyłączeniem pojazdów osób starszych – w wieku 70+;
 • pojazdy posiadające odpowiednie oznakowanie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, będą zwolnione z obostrzeń obowiązujących w SCT
 • bezterminowy wjazd do strefy dla pojazdów historycznych oraz pojazdów specjalnych (m.in. kampery, bankowozy, food trucki czy karawany)
 • wykorzystanie systemu cyfrowej rejestracji wjazdu oraz kontroli – wcześniej planowane jest przygotowanie bazy danych o pojazdach dopuszczonych do wjazdu, tak aby korzystały z niej służby porządkowe.

Poprzez zaproponowane rozwiązania chcemy, przy akceptacji i zaangażowaniu zainteresowanych, doprowadzić do zmian, które w efekcie pozwolą na osiągnięcie głównego ekologicznego celu.

bs_220613_3870.jpg
Konferencja SCT Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220613_3876.jpg
Konferencja SCT Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220613_3881.jpg
Konferencja SCT Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220613_3884.jpg
Konferencja SCT Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220613_3885.jpg
Konferencja SCT Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220613_3870.jpg
bs_220613_3876.jpg
bs_220613_3881.jpg
bs_220613_3884.jpg
bs_220613_3885.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-13
Data aktualizacji: 2022-06-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź