Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jak ukraińska młodzież czuje się w Krakowie?

Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie Centrum Badań Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z miastem zrealizowało projekt badawczy dotyczący ukraińskiej młodzieży mieszkającej i uczącej się w Krakowie. Raport z badania, przeprowadzonego w ramach projektu Krakowski Barometr Młodzieży, został właśnie opublikowany na stronie Młody Kraków.

Fot. mlodziez.krakow.pl

Część ankietowa badania została przeprowadzona w drugiej połowie ubiegłego roku – dane zbierane były do końca grudnia 2021 r. Pochodzący z Ukrainy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych byli pytani m.in. o jakość życia, edukacji, style życia, aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz ocenę działalności instytucji i organizacji społecznych przedstawiających ofertę edukacyjną i kulturalną adresowaną do młodzieży ukraińskiej. Na podstawie zebranych danych został przygotowany raport, który pokazuje, jak ukraińska młodzież ocenia życie w Krakowie.

− Głównym celem badania było określenie specyfiki funkcjonowania ukraińskiej młodzieży w Krakowie i próba uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania w odniesieniu do różnych sfer życia. Badanie dotyczyło m.in. samopoczucia i poziomu zadowolenia z życia młodych ludzi, a także szkoły i edukacji, postaw wobec wartości kulturowych i religijnych oraz praktyk spędzania czasu wolnego. Dziś, kiedy w związku z wojną do Krakowa przybyło znacznie więcej młodych Ukraińców, możemy tę diagnozę potraktować jako punkt wyjścia do przemyślenia i opracowania zmian, które warto wdrożyć w działaniach miasta na rzecz młodzieży, zwłaszcza tych grup, które potrzebują wsparcia w procesie akulturacji – mówi Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

W badaniu uwzględniono również kwestie bezpośrednio związane z miastem, w tym powody przeprowadzki do Krakowa, świadomość wydarzeń organizowanych w mieście, funkcjonowanie społeczności ukraińskiej, a także plany dalszego pobytu w Krakowie.

A jak młodzi Ukraińcy ocenili funkcjonowanie w mieście? Większość z nich (74,6%) stwierdziła, że są „bardzo zadowoleni” lub „zadowoleni” z różnych sfer życia. Z aprobatą spotkały się przede wszystkim  następujące obszary: „lokalny transport publiczny” (90,5%), „miejscowość, w której mieszkam” (88,4%), „sytuacja bezpieczeństwa w mieście” (86,8%), „warunki mieszkaniowe” (80,3%), „tereny rekreacyjne w mieście” (78,9%). Wśród odpowiedzi „bardzo zadowolony” i „zadowolony” najniższe wskaźniki dotyczą „systemu ochrony zdrowia” (44,5%).

A jakie, jeszcze przed wybuchem wojny, były główne powody przeprowadzki do Krakowa? Młodzi ludzie wskazali na następujące czynniki: poszukiwanie pracy i duże szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy (42,6%), możliwość zdobycia dobrego wykształcenia i studiowania na prestiżowych uczelniach (39,0%), życie w atrakcyjnym turystycznym mieście z wielowiekową historią i kulturą (38,2%).

W badaniu ukraińska młodzież w Krakowie, ucząca się w polskich placówkach edukacyjnych, w szczególności w krakowskich szkołach, wskazała, że czuje się w nich dość komfortowo i jest dobrze przystosowana do nowych warunków procesu edukacyjnego w innym kraju. Zdecydowana większość lubi swoją szkołę, (87, 6%), odczuwa pozytywne i dobre nastawienie nauczycieli (89,1%) i pozytywnie oceniła swoje doświadczenia szkolne (84,0%)

Respondenci stwierdzili, że interesują ich wydarzenia odbywające się w Krakowie i krakowskiej społeczności ukraińskiej (69,6%), a potrzebnych informacji szukają w różnych źródłach, przede wszystkim w Internecie (75,5%) i na portalach społecznościowych (50%).

Młodzi Ukraińcy, którzy oceniali życie w Krakowie pod koniec ubiegłego roku, stwierdzili, że stolica Małopolski to dobre miasto do życia i stworzenia rodziny (85,9%). Większość badanych zamierzała wówczas pozostać w Krakowie i tu pracować po studiach (57,0%), część nie była zdecydowana (37%), a grupa 5,9% respondentów nie zamierzała wiązać przyszłości z miastem.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Raport z badania w językach polskim i ukraińskim dostępny jest na stronie Młody Kraków.

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-19
Data aktualizacji: 2022-05-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź