Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Od 1 lipca obowiązują nowe stawki za wywóz śmieci

Od 1 lipca wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 27 zł za jednego mieszkańca. Wzorem ubiegłych lat, gospodarstwa, które prowadzą domowy kompostownik zapłacą za odbiór odpadów 4 zł mniej za osobę, czyli teraz będzie to 23 zł.

Fot. materiały prasowe

Jeżeli śmieci nie będą segregowane, stawka będzie podwójna – 54 zł za każdą osobę. W przypadku nieruchomości niemieszkalnych, opłata wyniesie 97 zł za pojemnik 1100 litrów. Jeśli odpady nie będą segregowane, będzie to 194 zł.

Nowe deklaracje od 1 lipca

Na przełomie czerwca i lipca właściciele oraz zarządcy nieruchomości dostali listowne zawiadomienie o nowych stawkach za odbiór odpadów. W związku z tym, w przypadku braku zmian mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców), nie będzie konieczności złożenia nowych deklaracji „śmieciowych”.

Kto powinien złożyć nową deklarację?

Obowiązek złożenia nowej (kolejnej) deklaracji powstaje wyłącznie w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów,wytwarzanych w danej nieruchomości. Należy to zrobić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nowe wzory deklaracji można pobrać tutaj.

Mieszkańcy złożyli sześć uwag do projektu

Od 4 do 25 marca przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. W ramach konsultacji mieszkańcy złożyli zaledwie sześć uwag do projektu uchwały, co świadczy o przyjęciu przez mieszkańców planowanej zmiany opłat ze zrozumieniem.

Przyczyny wzrostu opłat

Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.

Przyczyny makroekonomiczne to:

  • wysoka inflacja
  • wzrost płac
  • cen paliw, prądu
  • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.

Przyczyny systemowe to wprowadzenie segregacji pięciu frakcji odpadów oraz konieczność osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu. Istotny jest też stały wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych.

Dla porównania, średnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach ościennych Krakowa wynosi ok. 32,84 zł. Najniższa stawka opłaty za mieszkańca wynosi 28 zł (Biskupice), a najwyższa 37 zł (Mogilany).

Koszty i prognozy na kolejne lata

Miasto oszacowało planowane koszty funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Krakowie. Prognoza wykazała znaczący wzrost kosztów systemu w stosunku do poprzednich lat. Koszty te kształtować się będą na poziomie ok. 291,4 mln zł w 2022 r., 319,2 mln zł w 2023 r., 333,6 mln zł w 2024 r. Ponadto należy uwzględnić niepokryte koszty Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2021 r. (24,2 mln zł) pomniejszone o kwotę wolnych środków pieniężnych (0,6 mln zł), tj. w wysokości ok. 23,6 mln zł. Uwzględniając łączne koszty w prognozowanym okresie 2022 – 2024 wyniosą ok. 967,8 mln zł.

W latach 2017–2020 wydatki systemu przewyższały dochody z opłat. Od 2019 roku przy uwzględnieniu nieopłaconych faktur w systemie występuje deficyt w wysokości ok. 5,0 mln zł w 2019 roku, 26,8 mln zł w 2020 roku. W 2020 r. Prezydent Krakowa zaproponował stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,51 zł za mieszkańca. Ostatecznie Rada Miasta Krakowa przyjęła stawkę w wysokości 23,00 zł. Zmiana wysokości opłat pozwoliła w 2021 roku pokryć koszty systemu, ale opłaty nie pokryły zaległości i rok zakończył się deficytem w wysokości 23,6 mln zł. Aktualne stawki nie pozwalają na pokrycie kosztów prognozowanych w 2022 roku. Bez podwyżki opłat za odpady, do utrzymania funkcjonowania systemu gospodarowania trzeba byłoby dołożyć z budżetu 53 mln zł.

Nowe stawki opłat za odpady obowiązują od 1 lipca.

podwyżka za śmieci 2022_grafika

pokaż metkę
Autor: Patrycja Piekoszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-04-13
Data aktualizacji: 2022-07-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź