Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej dla uchodźców / Інформація міського відділу щодо справ інвалідів у Кракові

Uchodźcy z objętej wojną Ukrainy mogą starać się o potwierdzenie swojego statusu jako osoby niepełnosprawnej na terytorium Polski.

Біженці зі страждаючої від війни України, можуть подати заяву на підтвердження свого статусу як особи з інвалідністю на території Польщі.

Fot. pixabay.com

Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności udostępniane są osobom zainteresowanym w siedzibie zespołu lub pobrać je można ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa – www.bip.krakow.pl, zakładka Usługi/Procedury – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (karty usług: SZ-1, SZ-2, SZ-4 i SZ-5).

Uwaga! Formularze wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności muszą być w polskiej wersji językowej i muszą być wypełnione w języku polskim (formularze w języku ukraińskim mają jedynie charakter poglądowy).


[UA]

Біженці зі страждаючої від війни України, можуть подати заяву на підтвердження свого статусу як особи з інвалідністю на території Польщі.

Документи, необхідні для подання заяви на отримання документу про інвалідність або групу інвалідності, надаються зацікавленим особам у будинку Відділу або можуть бути завантажені з веб-сайту Громадсько інформаційного порталу міста Кракова – www.bip.krakow.pl, закладка ПОСЛУГИ-ПРОЦЕДУРИ – Департамент соціальної політики та охорони здоров'я (документи:  SZ-1, SZ-2, SZ-4 i SZ-5), (або Usługi/Procedury – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, karty usług: SZ-1, SZ-2, SZ-4 i SZ-5).

Бланк заяви на видання документу про інвалідність, заяви на видання документу про групу інвалідності та медичний лист, виданий для Відділу з розгляду питань щодо справ інвалідів, мають бути польською мовою та повинні бути заповнені польською мовою (документи українською мовою наведені лише для довідки).

Що ми оформляємо в Адміністрації м. Кракова?

Карта послуги nr SZ-1

Карта послуги nr SZ-2

Карта послуги nr SZ-4

Карта послуги nr SZ-5

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-03-30
Data aktualizacji: 2022-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź