Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jakie zmiany przyniesie nam neutralność klimatyczna?

Opublikowana w ostatnim czasie analiza McKinsey & Company „The net-zero transition: What it would cost, what it could bring” zawiera prognozę dotyczącą społeczno-gospodarczych skutków transformacji klimatycznej, w tym głównie zmian w zakresie popytu na produkty pochodzące z wysoce emisyjnych produkcji, alokacji kapitału i rynku pracy. W kontekście tego ostatniego mowa o zapotrzebowaniu na nawet 200 mln nowych miejsc pracy.

CO2, dwutlenek węgla, ekologia
Fot. Pixabay.com

Autorzy analizy wskazują, że realizacja scenariusza zakładającego zerowe emisje netto do 2050 r. doprowadziłyby do znacznych zmian w popycie na różne towary i usługi. Jak wskazano, zapotrzebowanie na energię w 2050 r. byłoby ponad dwukrotnie większe niż dzisiaj, przy czym znacznie zmalałby popyt na niektóre surowce energetyczne. Wielkość produkcji ropy i gazu byłaby odpowiednio o 55 proc. i 70 proc. niższa niż obecnie, a produkcja węgla do celów energetycznych zakończyłaby się do 2050 r. Podobnie transformacja wpłynęłoby na popyt na produkty wykorzystujące paliwa kopalne. Popyt na samochody z silnikami spalinowymi ustanie, gdy sprzedaż samochodów z napędem na baterie i ogniwa paliwowe wzrośnie z 5 proc. sprzedaży nowych samochodów w 2020 r. do praktycznie 100 proc. w 2050 r. Podobne zmiany widoczne mają być w innych sektorach. Ma to być skutkiem zastępowania produktów wytwarzanych za pomocą wysoce emisyjnych technologii, wyrobami pochodzącymi z bardziej zrównoważonych produkcji. Jako przykład wskazuje się tu m.in. około 10 proc. wzrost produkcji stali w porównaniu z dniem dzisiejszym. Zmiana ta wpłynie jednak także na koszty produkcji – w sektorze stali i cementu koszty produkcji wzrosłyby odpowiednio o około 30 i 45 proc. w stosunku do ich obecnego poziomu.

Analiza wskazuje, że transformacja znacząco wpłynie na rynek pracy. Może ona skutkować wzrostem zapotrzebowania na około 200 mln i utratą około 185 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy na całym świecie do 2050 r. W sektorach związanych z wydobyciem paliw kopalnych oraz opartej na niej energetyce popyt na miejsca pracy mógłby zostać zmniejszony odpowiednio o około 9 mln i 4 mln bezpośrednich miejsc pracy – co stanowi odpowiednik około 70 i 60 proc. dzisiejszej siły roboczej w tych sektorach. W sektorze energetyki odnawialnej, wodoru i biopaliw natomiast wzrosłoby zapotrzebowanie na około 8 mln pracowników.

Zmiany nie będą dotyczyć jedynie branży energetycznej. Transformacja w kierunku zerowej emisji netto wpłynie w znaczący sposób na zatrudnienie w rolnictwie, co związane będzie ze zmianą nawyków żywieniowych. Szczególnie duże zmiany przewidywane są w przypadku sektora hodowli bydła i pasz, gdzie zlikwidowanych może zostać do 2050 r. nawet 34 mln bezpośrednich miejsc pracy. W tym samym czasie wzrośnie jednak zapotrzebowanie na 10 mln bezpośrednich miejsc pracy w sektorze hodowli drobiu.

Więcej o tym tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-04
Data aktualizacji: 2022-02-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź