Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków sprzeciwia się podważaniu uchwały antysmogowej

Zmiana obowiązujących regulacji antysmogowych byłaby niekorzystna dla mieszkańców i zaprzepaściłaby wysiłek ostatnich lat, osiągnięte już efekty i wypracowany konsensus społeczny – uważa prezydent Krakowa. W piśmie przesłanym marszałkowi województwa małopolskiego zaapelował o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Miasto stoi na stanowisku, że obowiązująca aktualnie uchwała antysmogowa dla Krakowa i Małopolski musi pozostać w niezmienionym kształcie. „Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, że dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie” – pisze prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

To odpowiedź na ostatnie doniesienia medialne o inicjatywach dążących do poluzowania zapisów uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski, w tym m.in. wydłużenia czasu na wymianę starych kotłów.

Prezydent Krakowa zaznacza, że poprawa powietrza w Krakowie to również zasługa trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych, a także setek milionów złotych wydanych na realizację skutecznych programów antysmogowych.

Kraków apeluje też o sprawne wdrożenie uchwały w regionie, co pozwoli wyeliminować problem napływu zanieczyszczonego powietrza z okolicznych miejscowości.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski było poprzedzone szeroką komunikacją z mieszkańcami. Rozwiązania te są formą umowy społecznej, rodzajem konsensusu, który został wypracowany w drodze szerokich konsultacji i dzięki zaangażowaniu mieszkańców, aktywistów, samorządowców, organizacji społecznych. Wszystkim nam powinno teraz zależeć na tym, aby wykonana już praca nie poszła na marne.

Trzeba pamiętać, że poprawa powietrza jest procesem długotrwałym i w przypadku Krakowa intensywne działania miasta w tym zakresie już przynoszą pozytywne efekty. W Małopolsce sytuacja wygląda nieco inaczej choćby ze względu na większe ograniczenia w dostępie do sieci energetycznych. Dlatego przyjęto dłuższy okres dostosowawczy, do 2023 roku.

List prezydenta Krakowa:

„Wielce Szanowny Panie Marszałku!

Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, iż dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce Miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie.

Zmiana regulacji uchwały antysmogowej byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców, podważając jednocześnie wieloletnie wysiłki Urzędu Miasta Krakowa w dążeniu do poprawy jakości powietrza.

Dlatego apeluję do Pana Marszałka o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany istniejącej uchwały antysmogowej. Poprawa powietrza, która na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła w stolicy Małopolski to również zasługa bardzo trudnej ale odpowiedzialnej decyzji radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych. To także setki milionów złotych wygenerowanych ze środków własnych i zewnętrznych na programy antysmogowe realizowane z dużym sukcesem na terenie Krakowa.

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego wdrożenia uchwały antysmogowej w pozostałych miejscowościach Województwa Małopolskiego. Badania naukowe wyraźnie wskazują na problem napływu zanieczyszczonego powietrza spoza terenu miasta. Wymiana kilkudziesięciu tysięcy starych palenisk wokół Krakowa jest warunkiem koniecznym w celu rozwiązania problemu smogu, w tym występujących jeszcze przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Potrzeba do tego determinacji i zaangażowania władz na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Jestem przekonany, że Zarząd Województwa Małopolskiego doskonale rozumie wagę tej sprawy również w kontekście wypracowanych na przestrzeni ostatnich lat regulacji prawnych - uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.”

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Pobierz wersję PDF.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-04
Data aktualizacji: 2022-02-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź