Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów działa kolejny rok

Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, to projekt realizowany przez miasto we współpracy z Fundacją Pełna Życia, dzięki któremu osoby niesamodzielne i ich opiekunowie mogą nieodpłatnie korzystać z różnych form pomocy.

Fot. Kraków bez barier

Do projektu może przystąpić każda osoba niesamodzielna wraz z opiekunem faktycznym. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia, opiekująca się osobą niesamodzielną z rodziny lub osobą niespokrewnioną, natomiast osobą niesamodzielną jest każdy, kto ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia.

Jak działa Wspornik?

Pierwszym kontaktem zajmują się doradcy, którzy przybliżają zgłaszającym się funkcjonowanie i możliwości programu, także anonimowo. Proces wsparcia doradcy rozpoczyna się szczegółowym badaniem sytuacji i potrzeb rodziny. Kolejnym krokiem jest kontakt z pracownikiem socjalnym, który przedstawia możliwości uzyskania pomocy i świadczeń w innych instytucjach. Pomaga również w uzupełnieniu wniosków i podań.

Każda osoba zgłaszająca się do projektu może skorzystać z porady lekarskiej, psychologicznej i pielęgniarskiej. Osoby, które nie korzystają z usług asystenckich i opiekuńczych w innych instytucjach, mogą skorzystać z opieki wytchnieniowej. O przyznaniu opieki decyduje zespół interdyscyplinarny, na podstawie bieżącej sytuacji rodziny i punktacji uzyskanej w procesie rekrutacyjnym. Każda rodzina, która skorzystała z opieki wytchnieniowej, otrzymuje turnus rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania, a osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji otrzymują fizjoterapię doraźną, niezależnie od opieki wytchnieniowej. Dodatkowo osoby niesamodzielne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na terenie Krakowa. Dla uczestników udział w projekcie jest bezpłatny.

Jak skorzystać z pomocy w ramach programu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu umówienia spotkania proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 882 055 848, 882 100 615, 882 022 536, e-mail: wspornik@wspornik.org.

183 beneficjentów w 2021 roku

To już kolejny rok realizacji projektu. W 2021 roku wzięło w nim udział 183 beneficjentów. Najczęstsze usługi, z jakich korzystali, to: usługa psychologa – 176 osób, usługa lekarska – 106 osób, usługa fizjoterapii – 74 osoby, usługa pielęgniarska – 17 osób.


Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie fundacji.

Przypominamy, że informacje o ofercie miasta skierowanej do mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich opiekunów można śledzić na stronie internetowej: Kraków bez barier.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Marta Műller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-01-14
Data aktualizacji: 2022-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź