Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dołącz do Krakowskiego Archipelagu Kultury

Trwa rekrutacja do II edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury – programu edukacji kulturowej dla Krakowa. Hasłem tegorocznej edycji jest „Kurs na wielokulturowość”. Centrum Kultury Podgórza zaprasza wszystkich edukatorów i animatorów kultury do udziału w programie. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać tylko do dziś, 31 stycznia.

– Krakowski Archipelag Kultury ma być przede wszystkim okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, inspirowania się i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby na co dzień realizujące projekty związane z edukacją kulturową do wzięcia udziału w programie – zachęca Anna Grabowska, dyrektor CKP.

W ramach Krakowskiego Archipelagu Kultury odbędzie się cykl specjalnie przygotowanych szkoleń dla animatorów i edukatorów z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową. Warsztaty i szkolenia poświęcone będą tematyce wielokulturowości i różnym aspektom edukacji kulturowej. Kolejnymi etapami programu będzie wspólnie przygotowane wydarzenie kulturalne, konkurs grantowy dla uczestników projektu, a całość zwieńczy konferencja podsumowująca.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty odbywają się w dwudniowych blokach. Pierwsza część warsztatowa zaplanowana jest na 18-19 lutego Rozpocznie się ona inauguracyjnym spotkaniem uczestników programu z przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, współpracujące przy realizacji Programu Otwarty Kraków. Wśród szkoleń zaplanowano m.in. warsztat przygotowany przez Internationaler Bund Polska – operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz szkolenie wprowadzające.

Tematem przewodnim drugiego bloku szkoleniowego zaplanowanego na 24-25 marca będzie „Wielokulturowość czy różnorodność kulturowa w Krakowie. Historia i współczesność”. Warsztaty, prowadzone przez specjalistów m.in. z Centrum Społeczności Żydowskiej, poświęcone będą różnym aspektom edukowania w zakresie różnorodności kulturowej.

Na 22-23 kwietnia zaplanowano warsztaty dotyczące społeczeństwa otwartego i integracji wielokulturowych społeczności, a także dobrych praktyk w zakresie wymiany kulturowej.

Ostatni blok szkoleniowy poświęcony akulturacji odbędzie się 13-14 maja. W jego ramach obędą się spotkania z przedstawicielami różnych narodowości, a także powstanie mapa wielokulturowego Krakowa. Na zakończenie cyklu szkoleniowego odbędzie się warsztat poświęcony przygotowaniu wniosku do konkursu projektów.

Zaangażowanie uczestników

Każdy z bloków szkoleniowych zakończony zostanie spotkaniem „Sieciownika”, nieformalnej grupy złożonej z animatorów i edukatorów biorących udział w programie Krakowski Archipelag Kultury. Celami grupy będzie stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, a także opracowywanie koncepcji wspólnej inicjatywy, która w formie pikniku odbędzie się 25 czerwca na bulwarze Wołyńskim lub Plantach im. Floriana Nowackiego. Uczestnicy programu zostaną również poproszeni o wskazanie dodatkowych tematów warsztatów, w których chcieliby wziąć udział. Wskazane przez edukatorów i animatorów kultury warsztaty odbędą się w ramach zaplanowanych terminów.

Konkurs grantowy i wspólna inicjatywa

Po zakończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy projektu zrealizują wspólnie przygotowywaną w ramach „Sieciownika” inicjatywę, a następnie będą mogli zgłosić propozycje wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej do konkursu grantowego. Najlepsze koncepcje uzyskają środki na realizacje, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony CKP. Efekty wspólnej inicjatywy, jak i prac laureatów konkursu zostaną zaprezentowane wszystkim uczestnikom programu na konferencji podsumowującej.

Rekrutacja

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do programu mogą zgłosić swoją chęć udziału wypełniając deklarację, którą należy przesłać na adres e-mail: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków do 31 stycznia.

Uczestnicy programu będą mogli wybrać z szerokiej puli zaplanowanych warsztatów i szkoleń, wziąć udział w konkursie grantowym, a także zrealizować wraz z pozostałymi uczestnikami inicjatywę na rzecz promocji wielokulturowości w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat Krakowskiego Archipelagu Kultury (harmonogramu działań, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) dostępne są na stronie internetowej ckpodgorza.pl.

Krakowski Archipelag Kultury,

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-01-13
Data aktualizacji: 2022-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź