Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jakie zmiany przyniesie plan dla obszaru „Kombinat”?

Od 17 stycznia mieszkańcy po raz pierwszy mogą się zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania dla obszaru „Kombinat”, który znajduje się w dzielnicy Nowa Huta. Wyznaczają go ulice Ujastek Mogilski, część ulicy Igołomskiej, Wielkich Pieców i Karola Łowińskiego.

Ten plan umożliwi przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji terenów poprzemysłowych oraz modernizację istniejących zakładów przemysłowych. Istotną kwestią będzie zmiana dominującej tutaj funkcji przemysłowej i produkcyjnej, co wiąże się z przebudową ul. Igołomskiej i realizacją kolejnych etapów projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Wszystko to będzie impulsem dla zrównoważonego rozwoju tej części miasta.

18 stycznia, o tym, w jakim kierunku ma zmierzać ten obszar, zdecydowali także mieszkańcy podczas dyskusji w urzędzie miasta (także online na platformie Webex).

Do 28 lutego mieszkańcy mogą przekazywać planistom swoje uwagi.

Szczegóły związane ze składaniem wniosków oraz procedura planistyczna została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że prace nad planem rozpoczęły się w 2019 roku.

pokaż metkę
Autor: EMILIA KRÓL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2022-01-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź