Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków nagrodzony w konkursie „Miasto z Klimatem”

Miasto zajęło drugie miejsce w kategorii „Rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, w tym retencji wody”, w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu. Kraków do konkursu zgłosił zrewitalizowany park Duchacki.

Fot. ZZM

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. zakończył się pierwszy etap prac rewitalizacyjnych parku. Przeprowadzone prace objęły teren zespołu dworsko-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Park jest obiektem o najwyższych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Stanowi ważny element kulturowy i historyczny w krajobrazie Podgórza Duchackiego, a po rewitalizacji stał się nowym znakiem rozpoznawczym dzielnicy. Jest również jedyną tak bogatą enklawą środowiska przyrodniczego w tej części Krakowa, miejscem życia i rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt: roślin nadwodnych, płazów, owadów, nietoperzy oraz ptaków i niewielkich ssaków.

Park odpowiada na potrzeby wypoczynkowe mieszkańców w każdej grupie wiekowej, uwzględniając osoby z niepełnosprawnościami. Jest również ważnym elementem kulturowym Podgórza, ponieważ powstał w miejscu dawnego majątku dworskiego. Osiągnięty efekt ekologiczny wskazuje, że park Duchacki jest cennym i trwałym elementem w działaniach Krakowa na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym redukcji miejskiej wyspy ciepła.

Konkurs „Miasto z Klimatem - najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż sześć miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw były uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. W tej kategorii, w której doceniony został Kraków, pierwsze miejsce zajęły Katowice, a trzecie – Opole.

Koncepcja parku powstała przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Mieszkańcy mieli okazję rekomendować i opiniować zastosowane rozwiązania w trakcie konsultacji społecznych, dzięki czemu park odpowiada na potrzeby okolicznych mieszkańców.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-22
Data aktualizacji: 2021-11-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź