Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków pracuje nad „Standardem klimatycznym”

Kraków – jako jedno z pierwszych miast w Polsce – stworzy „Standard klimatyczny” dla istniejących i planowanych budynków użyteczności publicznej. Stosowanie zawartych w nim wytycznych pozwoli ograniczyć emisyjność i zużycie energii. Miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zleciła opracowanie takiego dokumentu naukowcom z Politechniki Krakowskiej.

Fot. materiały prasowe

Miejskie budynki użyteczności publicznej powinny być zdrowe, ekologiczne oraz energooszczędne. Przed krakowskimi urzędnikami i naukowcami stoi wyzwanie opracowania standardów techniczno-technologicznych dla tego typu budynków – zarówno istniejących, jak i nowo powstających.

W czwartek, 30 września, wicedyrektor miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Marek Bogacki oraz dr hab. inż. Stanisław Rybicki z ramienia Politechniki Krakowskiej podpisali umowę dotyczącą badań nad standardami budowlanymi. Jednym z zadań będzie opracowanie standardu procesu inwestycyjnego, optymalizującego procedury związane z przygotowaniem i realizacją tego typu inwestycji. Standardy będą uwzględniać najnowszą wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych, jak również wyzwania dotyczące adaptacji budynków i ich otoczenia do zmian klimatu. Miasto zamierza w procesie inwestycyjnym zwracać szczególną uwagę na gospodarowanie wodami opadowymi w otoczeniu budynków użyteczności publicznej, m.in. poprzez budowę ogrodów deszczowych.

– Zależy nam na przyspieszeniu procesu termomodernizacji i adaptacji do zmian klimatycznych miejskich budynków użyteczności publicznej. Planujemy korekty do istniejącego modelu organizacji systemu inwestycji w tym obszarze – zaznacza dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH, zastępca dyrektora KEGW. – Chodzi o to, aby tak zoptymalizować proces inwestycyjny, by termomodernizacja budynków miejskich miała charakter kompleksowy zarówno w kontekście spełnienia obowiązujących standardów energetycznych, jak i sanitarnych, przeciwpożarowych, dostępności, klimatycznych i innych – tłumaczy.

Wystandaryzowanie procedur termomodernizacji ma określić i narzucić inwestorom sposoby termomodernizacji. – Standardy będą dotyczyć zarówno procedur przygotowania inwestycji, stosowanych technologii, jak i elementów funkcjonalnych budynku. Chcemy patrzeć na budynki użyteczności publicznej wielowymiarowo. Mają one służyć ludziom w sposób najbardziej optymalny i przyjazny. Nie zawsze musi to oznaczać energooszczędność za wszelką cenę. Ważne, żeby człowiek, który w tym budynku przebywa, czuł się w nim dobrze i żeby ten budynek dla niego był zdrowy – podkreśla prof. Bogacki.

Opracowanie ma dotyczyć nowych i istniejących budynków, „w tym budynków będących zabytkami, a także zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym lub na terenie objętym parkiem kulturowym”.

Wytyczne dla budynków użyteczności publicznej zostaną ujęte w grupy. Przykładowo:

  • standardy w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz przygotowania dokumentacji projektowej (m.in.: optymalizacja procedur związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem inwestycji, wytyczne w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej)
  • standardy energetyczne i mikroklimat otoczenia (m.in.: zaproponowanie minimalnych standardów energetycznych dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, opracowanie rekomendowanych do zastosowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych – przykładowe rozwiązania, analiza opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analiza możliwości zastosowania OZE dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, określenie standardów w zakresie kształtowania różnych typów budynków użyteczności publicznej)
  • standardy optymalnego klimatu wewnętrznego
  • standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych (m.in. opracowanie wstępnych wytycznych w zakresie miejscowego i powierzchniowego retencjonowania wód opadowych, wykorzystania wody szarej, budowy ogrodów deszczowych i innego typu niebiesko-zielonej infrastruktury)
  • standardy w zakresie optymalizacji zużycia wody pitnej w budynkach;
  • standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków (m.in. rekomendacje w zakresie tworzenia: stref wypoczynku/relaksu/zabawy/edukacji, kształtowania przyjaznego człowiekowi mikroklimatu, siedlisk dla zwierząt, przestrzeni zmniejszającej albedo gruntu)
  • standardy w zakresie stosowanych materiałów i technologii, które spełniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz są zgodne z ideą zero waste
  • standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych (m.in. rekomendacje w zakresie sposobu prowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w różnych uwarunkowaniach architektoniczno-urbanistycznych).

– Inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu mają doprowadzić do osiągnięcia neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku. Miasto Kraków prowadzi wiele programów zmierzających do tego celu. Podpisanie umowy z Politechniką Krakowską pozwoli na wyznaczenie najlepszych standardów w ważnym obszarze związanym z Zielonym Ładem, a standardy energetyczne dla budynków użyteczności publicznej mogą być inspiracją i pomocą również dla inwestorów prywatnych – mówi Jerzy Popiel, dyrektor KEGW.

Zielony Ład ma za zadanie mobilizować państwa członkowskie do wdrażania na swoim terenie rozwiązań nisko lub zeroemisyjnych. – Nie da się osiągnąć obowiązujących w budownictwie od 2021 r. standardów energetycznych bez wykorzystywania pomp ciepła, najlepiej wraz z instalacją fotowoltaiczną. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii w różnego rodzaju obiektach kubaturowych będzie więc jedną z dróg, którą będą podążać miasta w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dekarbonizacja miast staje się procesem, który będzie przybierał na znaczeniu – zauważa prof. Bogacki.

Krakowski „Standard klimatyczny” będzie powstawał etapami. Politechnika Krakowska zobowiązała się przygotować kompletny dokument do 15 czerwca 2022 r.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-09-30
Data aktualizacji: 2021-10-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat