Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O drzewach na komisji

Nie tylko o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego była mowa na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Radni dyskutowali też o ochronie oraz wycince drzew w Krakowie.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Do tej pory w Krakowie udało się zinwentaryzować 134 424 drzewa. Każde z nich posiada swoją metrykę. W Krakowie rośnie też 339 drzew, które są pomnikami przyrody. Od stycznia 2021 r. wycięto na terenie miasta 477 drzew, nasadzono natomiast 1421.

- Niestety, odkąd działa tzw. ustawa „lex Szyszko” bardziej opłaca się wyciąć drzewo nielegalnie i zapłacić za to karę – mówiła do radnych Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, przypominając jednocześnie, że Wydział wydaje zgody na wycinkę drzew, które znajdują się na terenach prywatnych oraz należących do Skarbu Państwa. Wycinką drzew na terenach gminnych zajmuje się Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Grzegorz Stawowy pytał, czy praktykowane jest przesadzanie drzew. Pytał o to w kontekście budowy tramwaju do Mistrzejowic i losu zdrowych, dorodnych drzew znajdujących się przy ul. Janusza Meissnera, a kolidujących z planowaną budową. – Taka możliwość jest tylko, gdy zawarty zostanie stosowny zapis w decyzji środowiskowej dotyczącej danej inwestycji. W innym wypadku jest to tylko i wyłącznie dobra wola inwestora – odpowiadała Małgorzata Mrugała. Natomiast Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, dodawał, że przesadzanie drzew obarczone jest dużym ryzykiem, że mogą one po przesadzeniu zamierać. Za przesadzenie drzewa o obwodzie pnia 30-40 cm trzeba zapłacić ok. 1500 zł, za drzewa większe i starsze – ponad 3000 zł. – Może warto poszukać chętnych na kupno takiego drzewa? Ceny w szkółkach są wysokie i dotyczą znacznie młodszych egzemplarzy – mówił radny Stawowy.

Radni wydali pozytywne opinie do projektów uchwał w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" (druk nr 2162); rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ul. Łokietka - Glogera" (druk nr 2163) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B, podetap B13 (druk nr 2164).

Również pozytywną opinię Komisji otrzymał projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjętych wskaźników stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych warunkach zabudowy (druk nr 2153). – W Europie i Polsce coraz bardziej popularny staje się trend, w myśl którego na terenach zapisanych w miejscowych planach jako usługowe powstają obiekty, w których znajdują się lokale na wynajem czasowy, również długoterminowy. Jednocześnie współczynnik miejsc parkingowych dla takiej inwestycji pozostaje niższy niż dla zabudowy mieszkaniowej. I szybko okazuje się, że w okolicy zaczyna brakować miejsc parkingowych – mówił projektodawca uchwały radny Grzegorz Stawowy.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-09-21
Data aktualizacji: 2021-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat