Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zmiany w projekcie rewitalizacji parku Bednarskiego

30 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie możliwych modyfikacji w projekcie rewitalizacji parku im. Wojciecha Bednarskiego.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Spotkanie zorganizowane zostało przez zastępcę prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, Jerzego Muzyka. Wzięli w nim udział: zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Jarosław Tabor, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze Szymon Toboła oraz radny miasta Krakowa Jacek Bednarz. Poświęcone zostało możliwym modyfikacjom w projekcie rewitalizacji parku im. Wojciecha Bednarskiego, w związku z uchwałą Rady Dzielnicy XIII Podgórze z 25 maja 2021 r., w zakresie rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym „Rewaloryzacja parku im. W. Bednarskiego”.

Poniżej przedstawiamy ustalenia podjęte w trakcie spotkania, będące kontynuacją działań Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na stronie tej jednostki.

 • Altana o kształcie ośmiokąta foremnego, posadowiona na podmurówce, zlokalizowana w rejonie Małej Promenady pozostanie w projekcie rewaloryzacji parku im. Wojciecha Bednarskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie uzgadniania rozwiązań umożliwiających udostępnienie altany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się wykonania widokowego tarasu ziemnego.
 • Poręcze na reprezentacyjnych schodach od strony ul. Zamoyskiego pozostaną z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie przewiduje rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego. W trakcie spotkania terenowego 28 maja 2021 r. ustalono, że siłownia ze ścieżką zdrowia pozostaną w projekcie. Ponadto należy mieć na względzie fakt, że mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części mieszkańców.
 • Poręcze – barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej, pozostaną z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz podjęte uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.
 • ZZM planuje rozważenie częściowej rezygnacji z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna).
 • ZZM planuje zlecenie dodatkowej ekspertyzy w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu (ryzyka ewentualnego odspajania fragmentów skał), w kontekście możliwości rezygnacji z części ogrodzeń u podnóża ścian kamieniołomu.
 • ZZM planuje częściową rezygnację z projektowanych ogrodzeń i bram.
 • ZZM planuje częściową rezygnację z ingerencji w „wgłębnik”.
 • ZZM nie planuje dalszej wycinki drzew na terenie parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
 • ZZM planuje rozważenie częściowej rezygnacji z montażu elementów rzeźbiarskich, odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim.
 • ZZM planuje zaniechanie budowy estrady dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.

Docelowe decyzje odnoszące się do opisanych propozycji zmian zapadną po skonsultowaniu rozwiązań z zespołem projektowym, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej przekaże ostateczne informacje.

Ponadto 24 czerwca wpłynęło odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia z przedmiotowego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wniesione przez KRISBUD sp. z o.o., ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia. Nie jest znany jeszcze termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-30
Data aktualizacji: 2021-07-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat