Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miasto rozpoczyna systematyczną kontrolę szamb

Kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, czyli szamb, oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – to działania, które wspólnie przeprowadzą miejscy urzędnicy oraz straż miejska. Będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości wyposażonych w takie obiekty wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Przedmiotem kontroli będą: częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-17
Data aktualizacji: 2021-02-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat