Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejski rower elektryczny

- Jeżeli chcemy rozwijać rower miejski to w oparciu o rower elektryczny, który zachęca nowych użytkowników i generuje nowe podróże, ale jest droższy inwestycyjnie i w utrzymaniu – przekonywał radnych Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. ZTP
ZTP

Rower klasyczny przegrywa komfortem z hulajnogami i jest akceptowalny powszechnie tylko na krótkich odcinkach. Inwestowanie w taki system, to tylko odtworzenie Wavelo. – Jeśli chcemy pozyskać nowych użytkowników musimy być nakierowani na rozwój. Założenie jest takie, że w pierwszym etapie ma powstać 100 wirtualnych stacji mobilności oraz 1000 rowerów. Szacunkowe roczne wpływy dla miasta to ok. 1,5-3 mln zł, przy wydatkach rzędu 5-7 mln zł. Koszt inwestycyjny jednego roweru elektrycznego to ok. 10 tys. zł, Chcemy, aby system ruszył w wakacje ­– mówił Łukasz Franek. Wątpliwości radnych związane były m.in. z tym, że całkowicie rezygnujemy z klasycznego roweru miejskiego. Radni pytali też o to, czy będzie minimalny czas przejazdu, czy będzie możliwość korzystania z nich w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie oraz, czy system będzie deficytowy.  – Jesteśmy na etapie tworzenia systemu, wszystkie uwagi i sugestie postaramy się wziąć pod uwagę – mówił do radnych Łukasz Franek.

Radni wydali pozytywne opinie dla projektów uchwał w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (druk nr 1655); przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 (druk nr 1693); Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 - odcinka zachodniej obwodnicy Zielonek od ul. Henryka Pachońskiego (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z łącznikiem do ul. Zygmunta Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera (druk nr 1694); przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Karola Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej  (druk nr 1695); ustalenia regulaminu korzystania z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Adama Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą "Parking przy Muzeum" (druk nr 1696); zmieniającej uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 1682) oraz  przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z  22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk 1701).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-02-16
Data aktualizacji: 2021-02-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat