Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zgłoś projekt do programu rewitalizacji

Do dziś trwa nabór projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa w trzech krakowskich podobszarach: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie, „stara” Nowa Huta.

Fot. Tom Rollauer Fotografie

Zgłaszane projekty powinny być realizowane na podobszarach rewitalizacji, wskazanych w MPRK. Są to:

  • Stare Miasto-Kazimierz,
  • Stare Podgórze-Zabłocie,
  • „stara” Nowa Huta.

Możliwa jest lokalizacja i realizacja projektu poza obszarem rewitalizacji, jednak pod warunkiem uzasadnienia wpływu tego projektu na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji MPRK.

Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w cele rewitalizacji wskazane w MPRK, takie jak:

  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • ożywienie przestrzeni lokalnej,
  • stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji,
  • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej,
  • wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
  • poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej,
  • tworzenie i wspieranie sieci społecznych.

Chodzi więc o takie działania, dzięki którym dzielnice i osiedla staną się lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia.

Jeśli chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w krakowskich podobszarach rewitalizacji Starego Miasta - Kazimierza, Starego Podgórza-Zabłocia oraz „starej” Nowej Huty – już dziś zgłoś swoją inicjatywę w ramach trwającego naboru projektów!

Aby zgłosić propozycję projektu, należy uzupełnić formularz fiszki projektowej, a następnie przesłać ją do Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje o naborze uzupełniającym można znaleźć tutaj.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę mailową rewitalizacja@um.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-12-03
Data aktualizacji: 2020-12-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź