Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 788 pasujących obiektów:

Park Kulturowy Stare Miasto

http://krakow.pl/start/8629,artykul,park_kulturowy.html

Centrum Krakowa stanowi dziedzictwo kultury nie tylko polskiej, czy europejskiej, ale światowej, choćby z uwagi na wpisanie w 1978 r. Starego Miasta wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418). Dlatego też, mając na uwadze unikalne walory krajobrazu kulturowego historycznego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta, Rada Miasta Krakowa objęła obszar Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem szczególną formą ochrony, przewidzianą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaką jest park kulturowy.  

Stare Miasto powinno tętnić życiem

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/8689,27,komunikat,stare_miasto_powinno_tetnic_zyciem.html

Większość internautów, którzy wzięli udział w sondzie portalu www.krakow.pl uważa, że Stare Miasto to tętniąca życiem dzielnica, która od rana do wieczora powinna przyciągać krakowian oraz turystów.

Punkt informacyjny ds. Parku Kulturowego Stare Miasto - nieczynny

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/9152,27,komunikat,punkt_informacyjny_ds__parku_kulturowego_stare_miasto_-_nieczynny.html

Punkt informacyjny ds. Parku Kulturowego Stare Miasto, działający w budynku Magistratu (pl. Wszystkich Świętych 3-4) od 11 października jest tymczasowo nieczynny.

Park Kulturowy Stare Miasto

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/9912,27,komunikat,park_kulturowy_stare_miasto.html

Pół roku - tyle czasu będą mieli właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku kulturowego. Od 7 grudnia obowiązuje uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto.

Trwają prace nad nowelizacją uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto

https://krakow.pl/aktualnosci/207515,29,komunikat,trwaja_prace_nad_nowelizacja_uchwaly_o_parku_kulturowym_stare_miasto.html

Park Kulturowy Stare Miasto był pierwszym w Polsce parkiem kulturowym obejmującym tak duży obszar „żywego” miasta. Twórcy uchwały o utworzeniu Parku mieli od początku świadomość, że wobec zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, będzie konieczny również okresowy przegląd wprowadzonych rozwiązań i, w razie potrzeby, ich odpowiednia zmiana. Stąd też toczące się obecnie prace nad nowelizacją funkcjonującej od ponad sześciu lat uchwały.

Park kulturowy Stare Miasto: czas na zmiany

https://krakow.pl/aktualnosci/211169,29,komunikat,park_kulturowy_stare_miasto__czas_na_zmiany.html

Prawdopodobnie już podczas najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa w środę, 28 czerwca zapadnie decyzja o nowym kształcie uchwały o parku kulturowym Stare Miasto. Prezydencki projekt nowelizacji tego aktu prawnego zakłada doprecyzowanie już istniejących zasad i wprowadzenie nowych zapisów, które mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym w przestrzeni publicznej centrum Krakowa.

Skonsultuj projekt nowelizacji parku kulturowego Stare Miasto

https://krakow.pl/aktualnosci/211819,29,komunikat,skonsultuj_projekt_nowelizacji_parku_kulturowego_stare_miasto.html

Do 15 września br. można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto. Z propozycją zmian można zapoznać się tutaj .

Park kulturowy Stare Miasto - terminy spotkań konsultacyjnych

https://krakow.pl/aktualnosci/211922,29,komunikat,park_kulturowy_stare_miasto_-_terminy_spotkan_konsultacyjnych.html

Miasto chce aktualizacji uchwały w sprawie parku kulturowego Stare Miasto. Do 15 września można zgłaszać uwagi. Projekt uchwały dostępny jest tutaj .

Park kulturowy Stare Miasto – weź udział w konsultacjach

https://krakow.pl/aktualnosci/212411,29,komunikat,park_kulturowy_stare_miasto___wez_udzial_w_konsultacjach.html

Do 15 września trwają konsultacje z mieszkańcami, dotyczące projektu uchwały w sprawie Parku kulturowego Stare Miasto. Urząd Miasta Krakowa zaprasza też wszystkich na konsultacje oraz prezentacje swoich propozycji zmian w projekcie.

Porozmawiaj o parku kulturowym Stare Miasto

https://krakow.pl/aktualnosci/212907,33,komunikat,porozmawiaj_o_parku_kulturowym_stare_miasto.html

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego Stare Miasto.