Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto dofinansuje żłobki i kluby dziecięce

Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Krakowa. Szczegółowe informacje na stronie www.bip.krakow.pl.

Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków do każdego dziecka objętego opieką w żłobku/klubie dziecięcym wynosi:

1) dla żłobka:

- dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 11,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu,

- dofinansowanie do wyżywienia – 3,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu,

2) dla klubu dziecięcego:

- dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 5,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu,

- dofinansowanie do wyżywienia – 1,50 zł brutto za każdy dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu.

Czas udzielania dofinansowania – od 1 marca 2013 roku do 31 października 2013 roku. (O ewentualnej możliwości przedłużenia udzielania dotacji do 31 grudnia 2013 roku Gmina Miejska Kraków poinformuje podmioty z którymi zawarto umowy o udzielenie dotacji, nie później niż do 15 października 2013 roku).

Warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania:

1) podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi być zarejestrowany w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa,

2) podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 12 lutego 2013 roku do godz. 15.30 prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione „Wniosek o udzielenie dotacji".

Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu 12/61-69-284.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-01-30
Data aktualizacji: 2013-01-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź