Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto dofinansuje studia i kursy kolejnym nauczycielom

Co roku nauczyciele krakowskich szkół otrzymują środki pozwalające na dofinansowanie studiów i kursów, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje. Na 20 kierunkach priorytetowych poziom refundacji wynosi – od tego roku – aż 95 proc. W pierwszym półroczu ze wsparcia skorzystało 255 krakowskich nauczycieli.

Fot. pixabay.com

Ponad 5 mln zł – to kwota, którą Kraków zaplanował w tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z tej puli pokrywane są m.in. opłaty za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie (jednolite i uzupełniające), studia podyplomowe, studia doktoranckie, a także inne formy nadające kwalifikacje.

W 2019 r. pozytywnie rozpatrzono 572 wnioski na łączną kwotę ponad 1 mln zł. W pierwszym półroczu 2020 r. – 255 wniosków na kwotę 500 tys. zł.

Zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wysokość dofinansowania na poszczególnych typach i kierunkach kształcenia, określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 576/2020 z 5 marca 2020 r. Wysokość refundacji jest zróżnicowana: może wynosić do 60 proc., 70 proc., 80 proc., a na kierunkach uznawanych za priorytetowe – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w obszarze edukacji.

W Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajduje się 20 pozycji – na wszystkich poziom refundacji jest taki sam i wynosi do 95 proc. (to nowość, bo w poprzednich latach na niektórych obowiązywało 85 proc.). Na maksymalne dofinansowanie mogą więc liczyć osoby, które podejmą kształcenie w zakresie m.in.: stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu; technik programowania i kodowania; nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; nauczania języka polskiego jako obcego; realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko wuefiści).

Warto wiedzieć, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto, aby podnosić kwalifikacje pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-08-06
Data aktualizacji: 2020-08-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź