Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rada miasta zdecyduje o absolutorium dla prezydenta

Specustawa koronawirusowa dała w tym roku samorządom więcej czasu na podjęcie uchwały o absolutorium z wykonania budżetu oraz na rozpatrzenie raportu o stanie gminy. Rada Miasta Krakowa oboma tymi tematami zajmuje się podczas sesji 8 lipca.

Fot. telewizja.krakow.pl
telewizja.krakow.pl

Wprowadzenie stanu epidemii przypadło akurat na okres, w którym samorządy sporządzają i zatwierdzają sprawozdania za rok 2019. Ponieważ zadanie to wymaga od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy, minister finansów przesunął w czasie obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. W tym roku termin ostateczny podjęcia uchwały o absolutorium to nie 30 czerwca, ale 29 sierpnia. Rada Miasta Krakowa zajmie się tym jednak dużo wcześniej, bo już 8 lipca.

Przypomnijmy, że procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Ocena ta jest dokonywana na podstawie analizy dwóch najważniejszych dokumentów dotyczących wykonania budżetu: sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Najpierw dokumentom tym przyglądają się radni z komisji rewizyjnej – sprawdzają, jak wykonane zostały dochody i wydatki miasta w stosunku do zakładanego planu, a także z jakim wynikiem samorząd zamknął wykonanie budżetu (nadwyżka czy deficyt). Krótko mówiąc, absolutorium to instytucja, za pomocą której organ stanowiący samorządu (w Krakowie – rada miasta) kontroluje wykonywanie budżetu przez organ wykonawczy samorządu (w Krakowie – prezydenta miasta).

18 czerwca Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2019 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, rada miasta ma obowiązek pochylić się nad raportem o stanie gminy. 8 lipca krakowscy radni przeprowadzą więc dyskusję nad tym dokumentem oraz podejmą decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi miasta. Raport podsumowuje działalność prezydenta w roku poprzednim – realizację przez miasto polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Transmisja z posiedzenia Rady Miasta Krakowa. Kliknij tutaj.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat