Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uchwała krajobrazowa weszła w życie

1 lipca weszły w życie zapisy tzw. uchwały krajobrazowej. O nowych regułach rządzących reklamą, małą architekturą i ogrodzeniami przypomniał we wtorek, 30 czerwca Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Prace nad uchwałą w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” trwały pięć lat. Dokument był szeroko konsultowany i modyfikowany, a jego ostateczny kształt radni zaakceptowali 26 lutego br. Przyjęcie zasad i określonych standardów ma pomóc odsłonić piękno Krakowa na nowo – ochronić lub odsłonić istniejącą przestrzeń, wartościowe obiekty i układ urbanistyczny, a także inne cenne walory widokowe.

W pierwszej kolejności nowymi przepisami lokalnymi powinni się zainteresować ci, którzy po 1 lipca będą chcieli umieścić w przestrzeni publicznej nośnik reklamowy. Zapisy uchwały nie tylko jasno precyzują katalog tych dopuszczalnych w każdej z trzech stref (wraz z podstrefami), na jakie podzielono miasto, ale także zasady ich sytuowania. Co ważne, każdy nowy nośnik reklamowy wymagał będzie złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru zainstalowania nośnika albo o pozwolenie na budowę, które będzie rozpatrywał Wydział Architektury i Urbanistyki.

Reklama – nawet w na prywatnej działce – przestaje być osobistą sprawą właściciela nieruchomości i musi być zgodna z zapisami uchwały. Na efekty jej obowiązywania tak naprawdę poczekamy jeszcze dwa lata, bo tyle jest czasu na dostosowanie już istniejących reklam do nowych wymogów dotyczących gabarytów, umiejscowienia czy rodzaju zastosowanego materiału – przypomniał prezydent Muzyk.

 

W pierwszej kolejności efekty zapisów uchwały będzie można zauważyć na działkach gminnych, będących w zarządzie gminy lub położonych w obrębie pasa drogowego. W kontekście tego ostatniego do kontrolowania przestrzegania uchwały będzie upoważniony Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a w przypadku terenów zielonych i rekreacyjnych – Zarząd Zieleni Miejskiej. Prezydent zapowiedział także, że trwają prace nad wyborem koncepcji, który z magistrackich wydziałów będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej w stosunku do działek prywatnych.

Co więcej, w najbliższym czasie prezydent przedstawi Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały o opłacie reklamowej w maksymalnej możliwej wysokości, która stanowiłaby dodatkowy dochód dla gminy. Opłata ta będzie się składać z dwóch elementów: opłaty stałej dziennej oraz opłaty za każdy metr kwadratowy powierzchni reklamowej. Dla przykładu reklama o powierzchni 12 m2 kosztowałaby właściciela ok. 480 zł za kwartał. – Chcielibyśmy, aby ta opłata reklamowa obowiązywała od 1 stycznia przeszłego roku. Niezbędnym jest jednak dostosowanie naszych systemów informatycznych, ponieważ za ściągalność opłaty reklamowej będzie odpowiedzialny Wydział Podatków i Opłat UMK – zapowiedział prezydent.

Przypomnijmy, krakowska uchwała krajobrazowa dopuszcza szyldy informujące o rodzaju działalności prowadzonej na nieruchomości, na której zainstalowano tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe oraz reklamy, które mają służyć upowszechnianiu informacji o osobie, przedsiębiorstwie, usługach i przedsięwzięciach. W katalogu dopuszczonych nośników reklamowych wymieniono: bannery (na rusztowaniu - na czas trwania remontu oraz na czas wydarzeń plenerowych), billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m².

Zgodnie z zapisami uchwały, szyldy będą się mogły znajdować w 1/3 górnej części witryny/okna/ drzwi, poniżej linii parteru, a także w pionowym pasie po obu stronach drzwi, na nie więcej niż 25 proc. elewacji frontowej parteru budynku i w poziomym pasie min. 2,5 m nad poziomem gruntu. Uchwała dopuszcza maksymalnie pięć szyldów umieszczonych na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność, z wyjątkiem obszarów Parków Kulturowych, gdzie można lokować tylko 1 szyld.

O najważniejszych regułach, które będą rządziły nowymi nośnikami reklamowymi po 1 lipca, przypomina specjalna ulotka przygotowana przez Wydział Planowania Przestrzennego dostępna także w wersji elektronicznej tutaj. Pod tym samym adresem udostępniona została także mapa do pobrania, z podziałem miasta na strefy. Z kolei Obserwatorium pomoże nam zlokalizować nieruchomość w danej strefie.

bs_200630_6633.jpg
Reklama w mieście na nowych zasadach Bogusław Świerzowski/krakow.pl
bs_200630_6637.jpg
Reklama w mieście na nowych zasadach Bogusław Świerzowski/krakow.pl
bs_200630_6646.jpg
Reklama w mieście na nowych zasadach Bogusław Świerzowski/krakow.pl
bs_200630_6649.jpg
Reklama w mieście na nowych zasadach Bogusław Świerzowski/krakow.pl
bs_200630_6633.jpg
bs_200630_6637.jpg
bs_200630_6646.jpg
bs_200630_6649.jpg
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat