Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Niemal jedna piąta dzieci wróciła do przedszkola

Rodzice są coraz bardziej zainteresowani powrotem swoich dzieci do krakowskich przedszkoli. 1 czerwca w zajęciach przedszkolnych uczestniczyło już 2905 dzieci, czyli prawie 17 proc. wszystkich przedszkolaków – to o niemal 1000 więcej, niż tydzień temu.

Fot. Wiesław Majka/krakow.pl
Wiesław Majka/krakow.pl

– Znikome jest nadal zainteresowanie rodziców powrotem do szkół uczniów z klas I-III – w poniedziałek zaledwie co dwudziesty z nich brał udział w zajęciach prowadzonych stacjonarnie – informuje Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji.

W poniedziałek, 1 czerwca, zajęcia były prowadzone w niemal wszystkich samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – otwarte były 153 spośród 154 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym ośmiu oddziałów specjalnych i dwóch oddziałów przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).

W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. W minionym tygodniu 11,5 proc. rodziców zdecydowało się na powrót dzieci do przedszkoli (1970 dzieci). Zainteresowanie ofertą przedszkoli ciągle wzrasta – 1 czerwca w zajęciach przedszkolnych uczestniczyło 2905, czyli o niemal 1000 więcej niż tydzień temu (prawie 17 proc.).

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 czerwca przedstawiała się następująco:

 • 30 przedszkoli – powyżej 30 dzieci,
 • 41 przedszkoli – pomiędzy 20 a 29 dzieci,
 • 40 przedszkoli – pomiędzy 10 a 19 dzieci,
 • 28 przedszkoli – pomiędzy 1 a 9 dzieci,
 • 5 przedszkoli – żadne dziecko nie uczestniczy w zajęciach, 
 • 8 przedszkoli specjalnych – 32 dzieci,
 • wczesne wspomaganie rozwoju – 32 dzieci.

25 maja zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oprócz zajęć w formie stacjonarnej, kształcenie jest też prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zainteresowanie powrotem uczniów do szkół było znikome. Spośród 17 206 uczniów uczęszczających do klas I-III w samorządowych szkołach podstawowych, na początku minionego tygodnia zaledwie 875 uczniów (5 proc.) powróciło do szkół. W tym tygodniu jest podobnie – w poniedziałek, 1 czerwca w zajęciach prowadzonych stacjonarnie uczestniczyło 850 uczniów (o 25 mniej niż tydzień temu).

1 czerwca wszystkie szkoły podstawowe były otwarte (111 szkół ogólnodostępnych i 11 specjalnych). Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach stacjonarnych 1 czerwca przedstawia się następująco:

 • w 3 szkołach – w zajęciach uczestniczyło powyżej 30 uczniów,
 • w 4 szkołach – pomiędzy 20 a 29 uczniów,
 • w 23 szkołach – pomiędzy 10 a 19 uczniów,
 • w 74 szkołach – pomiędzy 1 a 9 uczniów,
 • w 7 szkołach – żaden uczeń nie uczestniczył w zajęciach,
 • w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych – uczestniczyło 57 uczniów.

Od 18 maja wznowiona została działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.

Działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.

Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto, informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek są publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat