Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Porządkowanie grobów zostawmy na później

W okresie Wielkanocy zazwyczaj udajemy się na cmentarze, aby porządkować groby swoich bliskich. Ten rok jest jednak szczególny ze względu na zagrożenie epidemiczne. Dlatego Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie apeluje do mieszkańców: stosujmy się do obowiązujących ograniczeń, odłóżmy odwiedziny grobów na później – na czas, kiedy będzie już bezpiecznie.

Fot. Tom Rollauer Fotografie
Tom Rollauer Fotografie

Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy mające na celu minimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem następujących celów:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Przemieszczanie się w innych celach niż wskazane powyżej jest zakazane. Dotyczy to także wizyt na nekropoliach. Jako wyjątek należy traktować udział w ceremonii pogrzebowej. Wszelkie inne czynności, takie jak porządkowanie czy dekoracja grobów, możemy odłożyć w czasie. Pamiętajmy, że dla naszego wspólnego dobra wychodzenie z domu powinno być w tym kryzysowym okresie ograniczone do absolutnego minimum.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat