Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców

Miasto wychodzi na przeciw oczekiwaniom i wprowadza możliwość skorzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców - dzierżawców miejskich targowisk. Pomoc będzie skierowana do tych przedsiębiorców, których zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w danym okresie gospodarczym.

Fot. Tomasz Stankiewicz
Tomasz Stankiewicz

Pomoc będzie realizowana poprzez czasowe obniżenie czynszu dzierżawnego w okresie odpowiadającym okresowi, w którym przychód z przedmiotu dzierżawy będzie znacznie zmniejszony. Wysokość udzielonej pomocy będzie uzależniona od tego, jak bardzo przychód się zmniejszył.

Obowiązujący na terenie całego kraju od 20 marca stan epidemii, a już wcześniej, od 14 marca stan zagrożenia epidemicznego, utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia prowadzenie działalności handlowej i usługowej. Ma to oczywiście wpływ na funkcjonowanie placów targowych w tym czasie.

Aby ubiegać się o uzyskanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodu uzyskanego z przedmiotu dzierżawy (targowiska) w danym okresie gospodarczym (tzn. w danym miesiącu).
  2. Dokumenty księgowe potwierdzające wysokość przychodów uzyskanych z przedmiotu dzierżawy (targowiska) w analogicznych miesiącach z trzech ostatnich lat (2017-2019).
  3. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1 i 2 z procedury SA-60, która jest dostępna na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Wniosek i wszystkie załączniki powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

W przypadku przedłożenia kopii dokumentów wymienionych w punktach 1 i 2, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wnioski należy składać w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie (przez ePUAP – potwierdzone profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Po przeprowadzeniu analizy kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków urzędnicy przygotują propozycje aneksów do obowiązujących umów dzierżawy (w przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie) lub pisemne odpowiedzi (w przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie).

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat