Użytek ekologiczny w Olszanicy i rewitalizacja Zakrzówka

Tematem posiedzenia Komisji Kształtowania Środowiska było poszerzenie terenu użytku ekologicznego w Olszanicy oraz omówienie procesu rewitalizacji Zakrzówka.

 Użytek ekologiczny w Olszanicy i rewitalizacja Zakrzówka
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Kwestię poszerzenia terenów użytku ekologicznego w Olszanicy poruszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Olszanica.

- Obecnie trwa dyskusja na temat przebiegu drogi 774 niezbędnej do obsługi lotniska w Balicach, która jest proponowana przez marszałka województwa – mówiła Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska. - Trudno w tej chwili proponować uchwałę Rady (zmierzającą do poszerzenia użytku ekologicznego – red.), gdyż należy ją uzależnić od przebiegu tej trasy. (…) Nie chcemy, by użytek ekologiczny kolidował z budową drogi. Na tym terenie, który jest dla nas cenny przyrodniczo, droga prawdopodobnie będzie poprowadzona estakadą – nie powinno to doprowadzić do zniszczeń tego terenu – tłumaczyła dyrektor Mrugała.

Radni dyskutowali też o rewitalizacji zalewu Zakrzówek.

- Od sierpnia 2019 r. prowadzony jest pierwszy etap prac (…), czyli zabezpieczenie ścian kamieniołomu. Drugi etap to budowa budynku wejściowego na baseny oraz kąpielisko, a także przebudowa części ulicy Wyłom od strony ul. Norymberskiej do rozjazdu do przyszłego centrum sportów wodnych (…). Kolejny etap to budowa centrum sportów wodnych wraz z przebudową ulicy Wyłom od rozjazdu do centrum sportów wodnych do ul. Twardowskiego. (…) - mówiła Barbara Kaźmirowicz, przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej.

Radny Łukasz Maślona dopytywał o liczbę firm, które startowały w przetargu na rewitalizację terenu Zakrzówka oraz o koszty tego zadania budżetowego. – Do przetargu zgłosiła się jedna firma - Pracownia Projektowa F11. (…) Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zmieniła się,  budżet jakim dysponujemy na to zadanie to 51 mln złotych i nie zakładamy zwiększenia finansowania w tym zakresie. (…) Wydatkowaliśmy jako miasto dodatkowo 30 mln zł. na zakup nieruchomości – informowała przedstawicielka ZZM.

Mieszkańcy zgromadzeni na komisji podnosili kwestię zasadności siatkowania skał w obrębie małego zbiornika, wpływu na teren parku krajobrazowego oraz wpływu kotwienia siatki na stabilność skał.

- W przypadku małego zbiornika bariery montowano tam, gdzie było to możliwe. Siatki przyległe do skał zakładano tam, gdzie montaż barier nie był możliwy. Jeśli chodzi o duży zbiornik - za tylną ścianą budynku centrum sportów wodnych wykonane zostanie siatkowanie oraz hydrosiew przy punkcie widokowym.

Radny Maślona dopytywał, czy przewidziane są jakieś dodatkowe bariery ograniczające dostęp do siatek, by nie było możliwe wspinanie się po nich.  

- Nie zdecydowaliśmy się na barierki ochronne, ale jest to temat otwarty. Zakładamy, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się wspinał po tych siatkach – odpowiadała Barbara Kaźmirowicz.  

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także