Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafią do 29 organizacji, które odebrały dziś symboliczne czeki.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków. Wartość tegorocznego wsparcia wyniesie 150 tys. zł, a przez trzynaście lat trwania akcji do organizacji non-profit trafiła kwota 1,45 mln zł.

Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest realizowana przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z partnerami: PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie. O darowiznę mogą wnioskować instytucje mające status organizacji pozarządowej, które zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. W oparciu o tę listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.

Podczas uroczystego finału akcji organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały symboliczne czeki. Wręczyli je Marzena Paszkot – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny oraz przedstawiciele darczyńców: Mariusz Michałek – dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła SA, Marian Łyko – prezes MPEC SA, Martin Hančar – prezes CEZ Skawina SA, Marcin Kandefer – członek zarządu KHK SA – Akcja „Podzielmy się ciepłem” jest swego rodzaju cegiełką, która organizacjom pozarządowym pozwala realizować więcej zadań. Dziękujemy darczyńcom - firmom wrażliwym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie i osób niesamodzielnych. Ta inicjatywa pokazuje, jak można wzorcowo realizować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu - mówiła podczas gali Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny.

Partnerem tegorocznej edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” jest Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. W pełnych obrazów wnętrzach galerii odbyła się uroczysta gala, którą uświetnił piękny koncert dzieci ze Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie.

Symboliczne czeki trafiły do następujących organizacji:

 • Bank Żywności w Krakowie
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” – Środowiskowy Dom Samopomocy przy al. Pokoju 7
 • Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja Nowe Centrum
 • Fundacja Ronalda McDonalda
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 • Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej U-Work
 • Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia
 • Krakowska Rada Niepełnosprawnych
 • Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika
 • Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego
 • Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
 • MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej – placówka wsparcia dziennego
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski Zarząd Wojewódzki
 • Polski Związek Niewidomych – Okręg Małopolski
 • Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie
 • Stowarzyszenie Lajkonik
 • Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
 • Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”
 • Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski Krakowski
bs_191204_8645.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8657.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8678.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8680.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8685.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8693.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8699.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8715.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8721.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8773.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8776.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8779.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8782.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8784.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8790.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8792.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8794.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8797.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8804.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8807.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8809.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8817.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8826.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8831.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8838.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8841.jpg
„Podzielmy się ciepłem” - finał akcji Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191204_8645.jpg
bs_191204_8657.jpg
bs_191204_8678.jpg
bs_191204_8680.jpg
bs_191204_8685.jpg
bs_191204_8693.jpg
bs_191204_8699.jpg
bs_191204_8715.jpg
bs_191204_8721.jpg
bs_191204_8773.jpg
bs_191204_8776.jpg
bs_191204_8779.jpg
bs_191204_8782.jpg
bs_191204_8784.jpg
bs_191204_8790.jpg
bs_191204_8792.jpg
bs_191204_8794.jpg
bs_191204_8797.jpg
bs_191204_8804.jpg
bs_191204_8807.jpg
bs_191204_8809.jpg
bs_191204_8817.jpg
bs_191204_8826.jpg
bs_191204_8831.jpg
bs_191204_8838.jpg
bs_191204_8841.jpg
dsc_0586 kopia01.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0600 kopia08.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0591 kopia03.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0596 kopia05.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0599 kopia07.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0593 kopia04.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0597 kopia06.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0612 kopia09.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0622 kopia11.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0615 kopia10.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0626 kopia12.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0631 kopia13.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0632 kopia14.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0637 kopia15.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0639 kopia16.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0643 kopia17.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0646 kopia18.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0649 kopia19.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0651 kopia20.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0653 kopia21.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0656 kopia22.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0659 kopia23.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0661 kopia24.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0663 kopia25.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0666 kopia26.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0670 kopia27.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0671 kopia28.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0674 kopia29.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0675 kopia30.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
DSC_0680 kopia31.jpg
W. Majka
dsc_0686 kopia32.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0687 kopia33.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0689 kopia34.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0694 kopia35.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0698 kopia36.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0702 kopia37.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0703 kopia38.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0705 kopia39.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0707 kopia40.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0711 kopia41.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0713 kopia42.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0714 kopia43.jpg-Podzielmy się ciepłem
W. Majka
dsc_0586 kopia01.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0600 kopia08.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0591 kopia03.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0596 kopia05.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0599 kopia07.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0593 kopia04.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0597 kopia06.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0612 kopia09.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0622 kopia11.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0615 kopia10.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0626 kopia12.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0631 kopia13.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0632 kopia14.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0637 kopia15.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0639 kopia16.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0643 kopia17.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0646 kopia18.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0649 kopia19.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0651 kopia20.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0653 kopia21.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0656 kopia22.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0659 kopia23.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0661 kopia24.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0663 kopia25.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0666 kopia26.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0670 kopia27.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0671 kopia28.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0674 kopia29.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0675 kopia30.jpg-Podzielmy się ciepłem
DSC_0680 kopia31.jpg
dsc_0686 kopia32.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0687 kopia33.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0689 kopia34.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0694 kopia35.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0698 kopia36.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0702 kopia37.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0703 kopia38.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0705 kopia39.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0707 kopia40.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0711 kopia41.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0713 kopia42.jpg-Podzielmy się ciepłem
dsc_0714 kopia43.jpg-Podzielmy się ciepłem
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-04
Data aktualizacji: 2019-12-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat