Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pierwszy rok kadencji za nami – podsumowanie

Rok temu, 21 listopada, w ławach Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego zasiedli nowo wybrani radni VIII kadencji RMK. Zróbmy z tej okazji małe podsumowanie pierwszego roku ósmej kadencji.

Fot. Magalena Bartlewicz
Magalena Bartlewicz

W największym skrócie: Rada uchwala i  kontroluje. Kadencja Rady Miasta trwa obecnie 5 lat, licząc od dnia wyboru. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał. Sesje Rady otwarte są dla publiczności. Radzie w pracy pomagają powoływane przez nią komisje. W tej kadencji powołanych zostało 21 komisji.  

Trochę statystyk: w VIII kadencji Rady Miasta Krakowa odbyło się do tej pory 29 sesji podczas 31 posiedzeń (pierwsza sesja podzielona była na trzy posiedzenia). W tej liczbie ujęte zostały cztery sesje nadzwyczajne oraz jedna uroczysta.

Rada Miasta decyduje we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Co to oznacza dla mieszkańca Krakowa? To właśnie radni miasta uchwalają m.in.: statut miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także budżet miasta. Radni ustalają również kierunki działania Prezydenta oraz decydują o wysokości sumy do jakiej Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Radni ustalają też wysokość podatków i opłat (w ustawowo określonych granicach). Mogą również wnioskować do Prezydenta o sprawozdania z realizacji uchwał oraz za pomocą interpelacji zapytać go o sprawy dotyczące miasta i jego mieszkańców.

Rada Miasta Krakowa nadaje również najwyższe odznaczenie Krakowa - medal Cracoviae Merenti oraz najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, który przyznawany jest raz w roku, podczas sesji uroczystej z okazji Święta Miasta. Wszystko odbywa się za pomocą uchwał oraz rezolucji. Podjęcie lub odrzucenie uchwały poprzedza procedura od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie, poprawki i autopoprawki, dyskusje w trakcie sesji – aż do głosowania.

Trochę statystyk: do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w pierwszym roku kadencji wpłynęło 901 projektów uchwał. Radni podjęli 767 uchwał i 31 rezolucji. Złożyli 1443 interpelacje i zapytania oraz blisko 350 razy spotkali się z mieszkańcami podczas dyżurów. Radni dotychczas przyznali jeden tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi. Rada podjęła też uchwały o wręczeniu dwóch Medali Cracoviae Merenti: Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa (Srebrny Medal) oraz  dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi (Brązowy Medal). Wręczenie medali odbędzie się podczas uroczystej sesji zaplanowanej na 11 grudnia 2019 r.

I na koniec wydawałoby się rzecz oczywista, którą warto jednak powtarzać: mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są reprezentowani jako wyborcy poprzez radnych. Dlatego zachęcamy do kontaktu z radnymi miasta. Informacje o dyżurach i spotkaniach można znaleźć na stronie www.rmk.krakow.pl. Rada Miasta Krakowa ma również swoje profile na facebooku, instagramie oraz twitterze. Serdecznie zachęcamy do odwiedzin.

pokaż metkę
Autor: ŁN
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat