KRAKÓW WSPÓŁTWORZY NOWY MODEL ODPOWIEDZIALNEJ TURYSTYKI

W dniu 5 kwietnia 2019 roku Kraków w grupie 16 miast, przedstawicieli instytucji międzynarodowych (UNESCO, Bank Światowy, Europejski Komitet Regionów) przystąpił do deklaracji lizbońskiej pod nazwą „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”.

KRAKÓW WSPÓŁTWORZY NOWY MODEL ODPOWIEDZIALNEJ TURYSTYKI
Fot. Magiczny Kraków

Deklaracja została przyjęta z okazji Forum Burmistrzów Na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej, przygotowanego przez Światową Organizacje Turystyki (UNWTO) przy współudziale portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i miasta Lizbony. Wśród miast, które podpisały deklarację znalazły się między innymi: Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela czy Barcelona.

Gwałtowna urbanizacja oraz rozwój sektora turystycznego napędzany w ostatnich latach przez przystępne koszty transportu, zwiększoną mobilność, ułatwienia w podróżowaniu i rosnącą klasę średnią sprawiły, że miasta stały się jeszcze bardziej popularnymi kierunkami podróży. Turystyka krajowa jak i międzynarodowa znacząco przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego wielu miast i okolic, a turystyka miejska stanowi również ważny motor dla ochrony i promocji kultury. Jednak rozwój turystyki miejskiej stwarza poważne wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych, wpływu społeczno-kulturowego, obciążenia dla infrastruktury, mobilności, zarządzania wzmożonym ruchem ulicznym oraz relacji ze społecznościami przyjmującymi.

W przyjętej deklaracji miasta zobowiązały się między innymi do:

 • Zapewnienia zgodności miejskich polityk turystycznych z Nową Agendą Miejską i 11 celem Zrównoważonego Rozwoju…”Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”,
 • Dostosowania rozwoju turystyki miejskiej do zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce,
 • Wyznaczania modeli zarządzania turystyką miejską, które zaangażują administrację na wszystkich szczeblach a także sektor prywatny i społeczności lokalne,
 • Wspierania mechanizmów komunikacji i współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym władz miejskich, sektora prywatnego, lokalnych społeczności i turystów,
 • Pogłębienia integracji lokalnych społeczności w turystycznym łańcuchu wartości poprzez promocję ich zaangażowania w tym sektorze,
 • Maksymalizacji wykorzystania danych i technologii dla lepszego planowania, pomiaru i zarządzania turystyką miejską jak przepustowość, mobilność, zarządzanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz postawa mieszkańców wobec turystyki,
 • Promocji innowacyjnych produktów turystycznych i doświadczeń, które pozwolą miastu na zróżnicowanie popytu w czasie i przestrzeni oraz na przyciągnięcie uwagi właściwych segmentów odwiedzających, zgodnie z wieloletnią wizja i strategią miasta,
 • Uznania turystów za „tymczasowych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje zaangażowanie odwiedzających i mieszkańców w sposób całościowy,
 • Uznania społeczności przyjmujących za „stałych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje również zaangażowanie lokalnych społeczności w sposób całościowy.

 

Przyjęta przez Kraków deklaracja odpowiada rozpoczętym pracom miasta nad nowym dokumentem strategicznym pod nazwą „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa, którego rekomendacje będą wdrażane od 2021 roku.

 • Deklaracja - wersja angielska [pdf]
 • Deklaracja - wersja polska [pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA