Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszyły zapisy do szkół podstawowych

Od 1 do 29 marca rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu – na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2012 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2013 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do 29 marca – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Terminarz rekrutacji:

  • 1–29 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych. 
  • 8 maja godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
  • 9–17 maja – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. 
  • 20 maja godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
  • 21 maja – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-01
Data aktualizacji: 2019-03-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź