Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wybory do Rad Dzielnic - wyniki

W niedzielę, 2 grudnia, odbyły się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach wybierano 372 radnych. Głos mógł oddać każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu wyborów skończył 18 lat i na stałe mieszka na obszarze działania danej rady dzielnicy. Wstępne wyniki są już dostępne na stronach bip.krakow.pl.

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów można już teraz sprawdzić na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

Rola rad dzielnic

Dzielnice wypełniają wiele istotnych z punktu widzenia mieszkańców zadań: wybór, planowanie i ocena wykonania zadań bezpośrednio dotyczących obszaru dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców, działania na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych – w tym udzielanie informacji, wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy; opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców dzielnicy; uczestniczenie w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek, odbiorów robót, powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym; współdziałanie z organami miasta, przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania; współpraca z policją i strażą miejską w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej oraz z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także przyjmowanie mieszkańców w sprawach indywidualnych, należących do zakresu działania dzielnicy.

Ważnym i uzupełniającym elementem działalności dzielnic jest Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. Genezą były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic w 1993 r., które z czasem przybrały bardziej oficjalny charakter. W 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa powołał zespół konsultacyjny, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa.

Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa, szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb. Jest to okazja do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy. Idea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 dzielnic przygotował zespół kierowany przez dr. Kazimierza Trafasa. Rada Miasta Krakowa powołała 18 dzielnic jako jednostek pomocniczych na mocy uchwały nr XXI/143/91 z 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich.

Więcej informacji na łamach Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

 

pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-12-03
Data aktualizacji: 2018-12-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat