Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Karta Krakowska przyjęta przez radnych

Na 94. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 7 lutego, radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały ustanawiającej Kartę Krakowską. Da ona mieszkańcom, którzy są zameldowani w Krakowie lub płacą tu podatki, szereg zniżek, w tym m.in. 20-proc. ulgę komunikacyjną na przejazdy tramwajami i autobusami oraz zniżki przy zakupie biletów do miejskich instytucji kultury.

Fot. Wiesław Majka

Karta Krakowska zacznie funkcjonować od lipca tego roku. Będzie realizowana w siedmiu obszarach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi. W ramach Karty stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie udogodnień związanych z dostępnością do komunikacji miejskiej oraz miejskich muzeów i galerii. Prezydent przedłoży Radzie Miasta Krakowa uchwałę wprowadzającą preferencyjne ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej. Największą korzyścią dla posiadaczy Karty będzie możliwość nabywania o 20% taniej biletów okresowych na komunikację miejską. Będzie to oznaczać, że właściciel Karty Krakowskiej kupi bilet miesięczny na wszystkie linie za ponad 71 złotych (zamiast 89 złotych).

Aby otrzymać Kartę, wystarczy być zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym jako mieszkaniec Krakowa, przy czym  nie będzie wymagane osiąganie jakiegokolwiek dochodu. Karta wydawana będzie na okres jednego roku, osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie nie będą musiały składać wniosku o przedłużenie jej ważności. W takim przypadku ważność Kart tych osób przedłużana będzie automatycznie. Osobom, które z różnych przyczyn nie są zameldowane na pobyt stały w Krakowie, Karta będzie wydawana, a następnie jej ważność przedłużana na podstawie wskazywanego miejsca zamieszkania w rocznym rozliczeniu PIT.

Kartę otrzymają także dzieci w wieku do 18. roku życia, w tym przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek dyrektora placówki, jeżeli ich rodzice nie wystąpią z wnioskiem o wydanie dla nich Karty. Z wnioskiem o przedłużenie jej ważności będzie można wystąpić na miesiąc przed upływem terminu ważności. Dzieciom w wieku do 6. roku życia Karta nie będzie wydawana, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Karty Krakowskiej przysługiwać im będą na podstawie ważnej Karty, wydanej odpowiednio rodzicowi, wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

Do programu przystępować będą mogli także prywatni przedsiębiorcy na podstawie zawieranych z Gminą porozumień, przy czym udzielane przez nich zniżki nie będą finansowane przez Miasto.

Karta wydawana będzie w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub w formie elektronicznej. Będzie także nośnikiem biletu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Wg szacunków z programu może skorzystać nawet 300 tysięcy mieszkańców. Karta wydawana będzie w Punktach Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie oraz w niektórych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

Koszty związane z wdrożeniem programu i wydawaniem Kart w 2018 roku oszacowano na 3,3 mln zł.

 

 

23 stycznia tego roku prezydent Jacek Majchrowski przedłożył Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska. Program jest elementem polityki promocyjnej Miasta. Ma na celu: położenie nacisku na utrwalenie więzi mieszkańców z Miastem, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji miejskiej i dóbr kulturalnych, oraz wzrost dochodów gminy. Szacuje się, że pozyskanie jednego podatnika skutkuje zwiększeniem dochodów na poziomie 2 tys. zł.

– Działania te powinny spowodować, że Kraków stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców. Jednocześnie program może przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spadku liczby osób korzystających z samochodów oraz emitowanych w związku z tym zanieczyszczeń. Program powinien działać stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i dać możliwość rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie – uważa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-02-09
Data aktualizacji: 2018-02-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź