Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zajęcia w MDK – kryteria przyjęć do konsultacji

Od 18 kwietnia do 1 maja trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, która określa kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w takich samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury i międzyszkolne ośrodki sportowe. W konsultacjach mogli wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedłożona do konsultacji uchwała dotyczy drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do wyżej wymienionych placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Określa także liczbę punktów przypisaną do poszczególnych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zaproponowane w uchwale kryteria są następujące:

  1. kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” (15 pkt),
  2. kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (10 pkt),
  3. oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym (10 pkt),
  4. kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie/dyscyplinie, w której zajęcia organizowane są w placówce (5 pkt)
  5. kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (5 pkt),
  6. placówka, do której o przyjęcie ubiega się kandydat, jest najbliżej położną od miejsca zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia (5 pkt).

Wypełniony formularz konsultacji należało dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja:

  • pocztą elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl,
  • faksem 12 616 52 01,
  • na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Dokumenty:

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-05-01
Data aktualizacji: 2017-05-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź