Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zajęcia w MDK – kryteria przyjęć do konsultacji

Od 18 kwietnia do 1 maja trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, która określa kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w takich samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury i międzyszkolne ośrodki sportowe. W konsultacjach mogli wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Fot. www.mdk-lotnicza.pl
www.mdk-lotnicza.pl

Przedłożona do konsultacji uchwała dotyczy drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do wyżej wymienionych placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Określa także liczbę punktów przypisaną do poszczególnych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zaproponowane w uchwale kryteria są następujące:

  1. kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” (15 pkt),
  2. kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (10 pkt),
  3. oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym (10 pkt),
  4. kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie/dyscyplinie, w której zajęcia organizowane są w placówce (5 pkt)
  5. kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (5 pkt),
  6. placówka, do której o przyjęcie ubiega się kandydat, jest najbliżej położną od miejsca zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia (5 pkt).

Wypełniony formularz konsultacji należało dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja:

  • pocztą elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl,
  • faksem 12 616 52 01,
  • na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Dokumenty:

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat