Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dzisiaj darmowa komunikacja miejska

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 25.11.2016 r. w godzinach 00.00-24.00.

Fot. Wiesław Majka

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57-71-1809-87-34-23-1730-101-78/dzienny/25.11.2016).

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu najbliższej doby (25.11.2016) istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczeń poziomu 50μ/m3 przez średnie dobowe stężenia PM10 na co najmniej 10% obszaru miasta.

pokaż metkę
Autor: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-11-25
Data aktualizacji: 2016-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat