Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków przygotowuje się na reformę oświaty

Trwa ogólnopolska dyskusja na temat planowanych zmian w systemie edukacji, ogłoszonych przez minister Annę Zalewską. W czwartek, 20 października, podczas konferencji prasowej w Pawilonie Wyspiańskiego Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król przedstawiła propozycje zmian w sieci krakowskich szkół samorządowych oraz zaprezentowała obszerny dokument pn. „Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach”.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Projekt nowelizacji ustawy jest na razie procedowany i zostanie uchwalony w grudniu, niemniej jednak chcieliśmy wcześniej przygotować wstępną koncepcję nowej sieci szkolnej w Krakowie, aby dać czas na rozmowy, konsultacje i dyskusje. Chcemy również przedyskutować te zmiany w dzielnicach. Nasze założenie jest takie, aby z obecnie funkcjonujących samodzielnych gimnazjów stworzyć sieć mniejszych szkół samorządowych, do których rodzice będą mieli bardzo blisko i w których nie będzie ciasno, tak by zwiększyć komfort nauki najmłodszym uczniom – mówiła wiceprezydent Katarzyna Król.

Przygotowane opracowanie jest analizą obecnie funkcjonujących w Krakowie szkół samorządowych, a jednocześnie materiałem wyjściowym zawierającym propozycję sposobów realizacji wymogów, które najprawdopodobniej postawi przed samorządem krakowskim ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dokument zawiera opis stanu sektora, zmianowość, analizę demograficzną, dane liczbowe dotyczące np. przedziałów wiekowych uczniów w poszczególnych typach szkół, co ma niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji, w którą stronę powinna pójść zmiana, by zaspokoić oczekiwania lokalnej społeczności. Analizie poddano również sytuację szkół w każdej z 18 dzielnic administracyjnych Krakowa.

W materiale znaleźć można również analizę możliwych skutków w polityce kadrowej związanych z wprowadzeniem reformy. To bardzo ważny aspekt dotyczący troski miasta o ochronę doświadczonych kadr oświatowych.

Szczegółowo przedstawiono kwestie kierunków możliwych zmian, na które w świetle mających obowiązywać przepisów może pozwolić sobie miasto.

Wiceprezydent Katarzyna Król podkreśliła, że materiał nie nosi znamion przesądzenia, nie rozstrzyga, a pokazuje możliwe rozwiązania, które będą przedmiotem dyskusji m.in. powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu zadaniowego ds. wdrożenia reformy oświaty w Krakowie. W zespole pracować będą m.in. radni miasta z Komisji Edukacji, przedstawiciele dzielnic, dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych, Młodzieżowej Rady Miasta i organizacji pozarządowych.

W trakcie konferencji przypomniano, że obecnie funkcjonujące gimnazja kiedyś powstały na bazie szkół podstawowych. Powrót do tej sytuacji przedstawiciele miasta uznają za naturalny kierunek zmian. Wiąże się to też z troską o stworzenie jak najlepszych warunków nauki dla uczniów 8-klasowej szkoły podstawowej. Powstaną więc nowe szkoły podstawowe na bazie obecnych gimnazjów oraz zespołów szkół ogólnokształcących.

Z założeniami, które są wynikiem prac nad przedstawionym dziś dokumentem, zostali zapoznani na ostatnim posiedzeniu radni z Komisji Edukacji Rady Miasta. W tym tygodniu każdy z radnych Miasta Krakowa otrzymał również prezentowany na dzisiejszej komisji materiał.

Efekt dotychczasowych prac nad wdrożeniem reformy pozwala na lokowanie Krakowa wśród samorządów, których stan nad przygotowaniem do wdrożenia reformy jest mocno zaawansowany. Prace te podjęto na tyle wcześnie, by uniknąć niepotrzebnego chaosu i niepokoju środowisk oświatowych.

O przebiegu kolejnych etapów prac nad optymalnym wdrożeniem reformy w Krakowie media będą na bieżąco informowane.

Statystyka:

W zakresie szkół ogólnokształcących:

 • Stwierdzenie przekształcenia szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową – 83.
 • Stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące – 14.
 • Przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową – 13.
 • Włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej – 16.
 • Przekształcenie zespołów szkół w szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (do 2019 r.) – 10.
 • Przekształcenie zespołu szkół w liceum ogólnokształcące z klasami gimnazjalnymi – 5.
 • Wygaszenie gimnazjum/włączenie w strukturę szkoły podstawowej – 4.
 • Likwidacje – 7.   

W zakresie szkół zawodowych:

 • Likwidacje liceów ogólnokształcących w zespołach szkół zawodowych – 3
 • Likwidacja gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 1
 • Likwidacja zasadniczej szkoły zawodowej – 1
 • Likwidacja gimnazjum dla dorosłych – 1
 • Stwierdzenie przekształcenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych 3-letnich w licea ogólnokształcące dla dorosłych 4-letnie – 7
 • Stwierdzenie przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego w liceum ogólnokształcące 4-letnie - 1
 • Stwierdzenie przekształcenia techników 4-letnich wtechnika 5-letnie – 23
 • Stwierdzenie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową I stopnia – 21
 • Rozwiązanie zespołu – 1
 • Włączenie gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy do szkoły branżowej I stopnia – 1
 • Przeniesienie siedziby zespołu szkół – 2
 • Włączenie technikum do zespołu szkół – 1
 • Włączenie szkoły policealnej do zespołu szkół – 1.

W zakresie szkół specjalnych:

 • Stwierdzenie przekształcenia szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową – 15.
 • Przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową – 1.
 • Włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej – 15.
 • Likwidacja filii gimnazjum i szkoły podstawowej– 4.
 • Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w szkołę branżową 1 stopnia – 5.
 • Przekształcenie liceum ogólnokształcącego w 4-letnie liceum ogólnokształcącego – 4.
 • Przekształcenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 4-letnie liceum ogólnokształcącego – 2.
 • Przekształcenie technikum w 5-letnie technikum – 2.

Dodatek dotyczący inwestycji w poprawę warunków kształcenia:

W związku z zapowiedzianą reformą oświaty i konieczną zmianą w sieci szkół, w budżecie Miasta Krakowa i WPF uwzględniono:

- budowę dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych:

 1. na os. Gotyk (ul. Ks. Meiera) – budowa 2-ciągowej szkoły podstawowej i 4-oddziałowego przedszkola
 2. na os. Kliny (ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla / ul. Bpa Albina Małysiaka) – budowa 2-ciągowej szkoły podstawowej i 4-oddziałowego przedszkola na rozpoczęcie w 2017 r. realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Ponadto, realizowane są inwestycje związane z poprawą bazy dydaktycznej istniejących szkół (poniżej ważniejsze zadania):

- rozbudowa, adaptacja i modernizacja czterech szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 (Swoszowice) – rozbudowa o pięć sal lekcyjnych, bibliotekę, gabinet pomocy przedlekarskiej i aulę oraz przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku;
 2. Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 (Nowa Huta) – rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne i modernizacja sali gimnastycznej;
 3. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 (Ruczaj) – rozbudowa m.in. o szatnie uczniowskie, świetlice, bibliotekę z czytelnią i sale lekcyjne;
 4. Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, obejmująca m.in. sale lekcyjne oraz segment dla domu kultury i biblioteki publicznej.

- budowa sześciu sal gimnastycznych / hal sportowych:

 1. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5;
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20;
 3. Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46;
 4. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8;
 5. Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29;
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14.

- termomodernizacja budynków oświatowych;

- rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych.

Zobacz więcej:

 

20161020100626_img_4529.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020100838_img_4542.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020104524_img_4609.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020101400_img_4578.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020103917_img_4607.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020100606_img_4526.jpg
Kraków przygotowuje się na reformę oświaty Bogusław Świerzowski / krakow.pl
20161020100626_img_4529.jpg
20161020100838_img_4542.jpg
20161020104524_img_4609.jpg
20161020101400_img_4578.jpg
20161020103917_img_4607.jpg
20161020100606_img_4526.jpg
pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-10-20
Data aktualizacji: 2016-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź