Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowskie muzea z dofinansowaniem

Krakowskie muzea otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 57 mln na projekty o wartości ponad 82 mln. zł w ramach VIII osi priorytetowej  "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot. Bogusław Świerzowski/kraków.pl

- Tajemnica zawsze atrakcyjnych dla turystów miast polega na tym, że lubimy je za to, że z jednej strony się nie zmieniają, mamy tam ulubione zakątki i widoki, ale z drugiej – za każdym razem odkrywany coś nowego, czegoś ciekawego się dowiadujemy. Taka musi być oferta Krakowa, i taka jest oferta krakowskich muzeów. – ciągle proponujemy coś nowego. Oddziały Muzeum Historycznego – Rynek Podziemny i Fabryka Oskara Schindlera stały się krakowskimi muzealnymi przebojami. Muzeum Historyczne, co w przypadku instytucji kultury jest sprawą bez precedensu, otrzymało tzw. Diament Forbesa, a więc nagrodę za rozwój biznesowy. To, co łączy wszystkie krakowskie muzea, to zupełnie inny sposób narracji niż w tradycyjnym muzeum. Nie możemy zmieniać naszej historii, ale musimy próbować ją opowiadać w coraz bardziej współczesny sposób. Pomysłów nam mnie brakuje, ale nie zawsze samorząd może zainwestować w ich realizację tak ogromne kwoty. Tym bardziej dziękuję Panu Ministrowi, że docenił starania Krakowa i postanowił tak hojnie je wesprzeć – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Uruchamiamy piękne projekty, decyzje zostały podjęte a umowy podpisane. Nic tylko realizować! To oczywiście nie były łatwe decyzje bo musieliśmy wybrać z aż 54 wniosków. Dziedzictwo narodowe, zabytki to dziś także mechanizm rozwojowy. My w Polsce zaczynamy łamać stereotypy pokazujące kulturę jako coś dodatkowego, także jeśli chodzi o rozwój i budowę gospodarki. Tymczasem kultura może być kołem zamachowym gospodarki, i z takiego właśnie założenia wychodzimy – zaznaczył minister Piotr Gliński.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w ramach naboru złożyło projekt „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki”. Projekt w wyniku oceny uzyskał najwyższą w skali wszystkich złożonych projektów liczbę punktów – 39 i otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 28,3 mln. zł.

Wartość planowanych inwestycji MIM to 40 mln zł, w tym m.in. przebudowa oraz rozbudowa zabytkowego zespołu budynków przy ul. Św. Wawrzyńca. Adaptacja zabytkowych budynków sprawi, że powstanie ponad 5800 m2 powierzchni użytkowej, która zostanie przeznaczona na ekspozycję i obsługę ruchu zwiedzających. Ważnym zakresem inwestycji jest również adaptacja piwnic i przestrzeni podziemnej zaplecza zajezdni tramwaju elektrycznego w hali D. Ponadto mają zostać wyeksponowane niedostępne do dziś elementy elektrowni zakładowej, które produkowały energię elektryczną dla pierwszych krakowskich tramwajów elektrycznych. Konieczne jest również wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych dla zakończenia procesu rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej zabudowy.

W budynku dawnej wozowni - największej sali ekspozycyjnej budynku D, planowane jest urządzenie wystawy związanej z historią polskiej motoryzacji. Będzie to rozwinięcie prezentowanej już ekspozycji „Moto-kultura”.

W ramach realizacji projektu zostanie częściowo odtworzony oryginalny odcinek podtorza w części zachodniej hali. Na oryginalnej konstrukcji podtorza będzie znajdować się replika najstarszego krakowskiego tramwaju elektrycznego wąskotorowego. W jej wnętrzu będą odtwarzane filmy czy materiały archiwalne związane z rozwojem krakowskich linii tramwajowych. Eksponowane będą również inne obiekty, np. najstarszy krakowski tramwaj konny typ „letni” z 1882 roku. Stworzą one pierwszą część wystawy poświęconej rozwojowi miasta z punktu widzenia zmian w obszarze inżynierii miejskiej, urbanizacji i ich wpływu na poziom życia mieszkańców. Przeszklona zostanie również oryginalna część kanałów rewizyjnych. Pomiędzy obiektami wystawy „Moto-kultura” będą widoczne repliki studzienek kanalizacyjnych, włazów z przeszklonymi i podświetlonymi wzierami, prowadzące do odtworzonego fragmentu kolektora kanalizacyjnego oraz innych sieci miejskich w sali ekspozycyjnej w piwnicy hali D1.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na projekt „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 29 mln. zł. Całkowita łączna wartość projektu to 42 mln. zł.

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 4000 m2 skrzydła wschodniego Pałacu Krzysztofory. Podejmowane działania mają na celu rewaloryzację dawnych wnętrz pałacowych i przywrócenie walorów stylowych budowli, zdegradowanych w trakcie XX-wiecznych adaptacji. Zasadniczy układ i rozplanowanie budowli zostanie zachowany, natomiast zmiany będą polegać na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni dla zwiedzających, czego skutkiem będzie m. in. : zmiana funkcji niektórych pomieszczeń, usunięcie niekorzystnych przebudów ograniczających możliwości funkcjonalno-przestrzenne obiektu oraz wprowadzenie nowoczesnych form przestrzennych. W zmodernizowanym korpusie pomieszczenia w pałacu będą miały funkcje reprezentacyjne, wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, konferencyjne, informacyjne, multimedialne, handlowe oraz gastronomiczne.

W przestrzeni tej powstanie Muzeum Kompletne, czyli muzeum dostępne dla wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań. Miejsce to jest projektowane z myślą o zwiedzających, ale służyć ma także ogólnie mieszkańcom miasta. Ma to być żywe miejsce spotkań, dialogu, edukacji i oczywiście relaksu. Główny nacisk będzie położony na nowoczesną oraz interaktywną opowieść o dziedzictwie kulturowym i przeszłości Krakowa przez pryzmat zabytkowego pałacu Krzysztofory. Ważnym elementem projektu będzie szeroki program działań edukacyjnych i popularyzatorskich prezentujących wciąż niedoceniane dziedzictwo epoki baroku, czasu kiedy powstała i swój rozkwit przeżywała krzysztoforska rezydencja.

Narracja poszczególnych cykli edukacyjnych w ramach wiodącego bloku tematycznego Teraz Barok, czyli Pałac Krzysztofory otwiera podwoje, będzie się koncentrować wokół różnych sfer działalności człowieka, począwszy od polityki, poprzez naukę, filozofię, literaturę, muzykę, teatr, taniec, architekturę i sztuki plastyczne, aż po życie codzienne. W koncepcję programu wpisuje się poznanie rezydencji krzysztoforskiej i epoki baroku zmysłami: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Poszczególne przestrzenie pałacu dzielą się na strefy doznania i poznania. Wybrane przestrzenie będą także strefami pamięci o czasach, które minęły. Projekt zakłada wykorzystanie zbiorów muzealnych przy użyciu różnorodnych środków wyrazu do zaprezentowania tematu wiodącego oraz do poszerzania u odbiorcy wiedzy o świecie.

Program kulturowy będzie realizowany poprzez różnorodne formy przekazu: wykłady i prezentacje, inscenizacje teatralne, koncerty muzyczne, wieczory operowe, spotkania literackie, pokazy mody barokowej i tańców dworskich, dyskusje, oprowadzenia, lekcje i warsztaty edukacyjne, gry terenowe, spacery tematyczne, prezentacje filmowe, prezentacje multimedialne.

indeks4.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks8.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
unspecified.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks2.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks5.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks6.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks7.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks3.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks9.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks11.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks23.jpg
Dofinansowanie krakowskich muzeów - podpisanie umowy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
indeks4.jpg
indeks8.jpg
unspecified.jpg
indeks2.jpg
indeks.jpg
indeks5.jpg
indeks6.jpg
indeks7.jpg
indeks3.jpg
indeks9.jpg
indeks11.jpg
indeks23.jpg
pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-09-15
Data aktualizacji: 2016-09-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź