Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych pól elektromagnetycznych, cykliczne spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM oraz prelekcje w Miejskim Centrum Dialogu – w ten sposób Kraków chce dołączyć do innych miast na świecie, takich jak Paryż, Bruksela, Wiedeń, Frankfurt, Turyn, czy Berkeley w Stanach Zjednoczonych, które w ostatnim czasie zwracają coraz większą uwagę na ochronę swoich mieszkańców przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

- Na całym świecie urządzenia łączności bezprzewodowej są traktowane jako zanieczyszczenie o nierozpoznanym wpływie na zdrowie. Są prowadzone w tej materii różne badania, ale dane w tym temacie są rozbieżne – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Przepisy nie dają pewności, jak wygląda sytuacja z mobilną telekomunikacją. Nie czekając na zmianę prawa w tej materii, postanowiliśmy sami zakupić urządzenia, które będą mierzyć pole elektromagnetyczne i udostępniać mieszkańcom informacje o tego typu zanieczyszczeniach – dodaje prezydent.

Inspiracją do działań stała się również kontrola NIK dot. budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych w mieście.

- Zgodnie z raportem Naczelnej Izby Kontroli, zgody na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie są wydawane zgodnie z prawem. Dodatkowo w raporcie podkreślono, że zgody są wydawane tylko wtedy, gdy istnieje kompletna dokumentacja, zawierająca oddziaływanie na środowisko – mówi Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba.

Radni miasta Krakowa trzykrotnie (w 2012, 2014 i 2015r.) uchwalali rezolucje w tej sprawie do najwyższych władz RP. Obowiązujący dotychczas sposób weryfikacji rzeczywistego narażenia mieszkańców na PEM wydaje się być niewystarczający. W związku z tym, dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących rzeczywistych poziomów gęstości mocy PEM stało się jednym z priorytetowych działań dla Miasta Krakowa. W tym roku przewidziano w budżecie na ten cel 450 tys. złotych. Z tych środków planowany jest zakup: zestawu selektywnego pomiaru PEM, tzw. analizatora widma, jako dodatkowego narzędzia do weryfikacji pól elektromagnetycznych dla Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, osobistych dozymetrów rejestrujących ekspozycję na PEM skorelowaną z lokalizacją GPS, aby wypożyczać je mieszkańcom do pomiarów, oprogramowania do symulacji 3D przestrzennego rozkładu PEM w zdefiniowanej przestrzeni miejskiej.

- Narzędzia te mają ułatwić weryfikację danych zgłaszanych przez inwestorów stacji bazowych telefonii komórkowych i mają być uzupełnieniem do działań realizowanych obecnie przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska – mówi Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Magistrat będzie współpracować z ekspertem zakresie pól elektromagnetycznych - dr Barbarą Gałdzińską-Calik z Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella, która ma być wsparciem dla mieszkańców zgłaszających się z problemem zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi. - Działania Krakowa są pionierskimi w skali kraju. Mamy nadzieję na współpracę z mieszkańcami i oczekujemy na ich spostrzeżenia i uwagi – mówi dr Barbara Gałdzińska-Calik.

 

 

Spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM odbywać się będą w wyznaczone środy między godz. 16.00 a 18.00. (7, 14, 28 września, 5, 19, 26 października, 9, 16, 23 listopada, 1 i 7 grudnia).  Mieszkańcy będą mogli zgłaszać sprawy dot. PEM -  zostaną one przekierowane do odpowiedniego organu samorządu terytorialnego, odbywać się będą prelekcje w zakresie ochrony przed PEM i praw mieszkańców do informacji o środowisku, będzie możliwość indywidualnego wypożyczenia dozymetrów przez mieszkańców.

Pytania mieszkańców w sprawie pól elektromagnetycznych i spotkań w MCD można kierować na adres: ws.umk@um.krakow.pl.

5 grudnia odbędzie się konferencja pt. „I Forum Ochrony Środowiska przed Polami Elektromagnetycznymi (PEM) – Prawo Mieszkańca do informacji o środowisku”.  Będzie to pierwsze z corocznych zaplanowanych spotkań w Urzędzie Miasta Krakowa, na których przedstawiane będą działania naprawcze i innowacyjne mające za zadanie poprawę standardu życia mieszkańców Krakowa z uwagi na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

 

 

 

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat