Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konferencja o jakości usług publicznych

15 maja w Magistracie odbędzie się konferencja pod hasłem "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego". Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 ogólną prezentacją produktu finalnego projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego".

Następnie odbędą się warsztaty prezentujące najważniejsze moduły produktu. Warsztaty odbędą się w dwóch seriach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł uczestniczyć w dwóch warsztatach:

Warsztat I: Pierwszy warsztat dotyczyć będzie Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych jako narzędzia zarządzania strategicznego. Warsztaty służyć będą prezentacji dobrych praktyk z zakresu wyboru i definiowania wskaźników tak, aby odpowiadały one potrzebom informacyjnym kierownictwa jednostki i mieszkańców, jak również przykładom zastosowania ich w procesie zarządzania realizacją Strategii oraz realizacją usług publicznych, w tym z wykorzystaniem Systemu STRADOM.

Warsztat II: Drugi warsztat dotyczyć będzie wykorzystania Systemu STRADOM do planowania i monitorowania na poziomie strategicznym (WPF, programy) i operacyjnym (zadania budżetowe, projekty) w sposób umożliwiający powiązanie programów, dziedzin zarządzania i usług publicznych z zadaniami budżetowymi oraz monitorowanie ich realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Warsztat III: Trzeci warsztat dotyczyć będzie zarządzania ryzykiem, audytu i nadzoru nad rekomendacjami z wykorzystaniem Systemu STRADOM. W Systemie STRADOM zarządzanie ryzykiem obejmować może poziom strategiczny, poziom programów, projektów, zadań budżetowych oraz zasobów, w tym bezpieczeństwa informacji.

Po warsztatach odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu zainteresowanych wdrażaniem produktu finalnego projektu MJUP. Podczas spotkania będziemy mogli poznać Państwa potrzeby oraz zaproponować możliwe wsparcie,jeśli zechcecie Państwo rozpocząć wdrażanie produktu lub jego części w swojej jednostce.

Konferencja jest bezpłatna. Adresowana jest w szczególności do przedstawicieli kierownictwa jednostek samorządu: prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz skarbników, sekretarzy gmin, dyrektorów komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za budżet, strategię rozwoju, audytorów wewnętrznych.

Zaproszenie w pierwszej kolejności skierowaliśmy do dużych i średnich jednostek samorządu terytorialnego, które w przeszłości wyraziły zainteresowanie wdrożeniem budżetu zadaniowego.

Ponadto zapraszamy pracowników wyższych uczelni, konsultantów i ekspertów. Więcej:  TUTAJ

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 12 maja 2015r. na adres: Teresa.Chaim@um.krakow.pl, telefon kontaktowy 12 616 1506.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-05-11
Data aktualizacji: 2015-05-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź