Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

Konferencja '1st World Multi-Conference on Inteligent Building Technologies & Multimedia Management (IBTMM 2013)'

1st World Multi-Conference on INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2013 W ramach IBTMM odbędą się następujące konferencje: 7th Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 1st Integrated Multimedia Systems Conference IMSC 2013
Termin: 16-18 października 2013 r.
Telefon: 12 617 42 02
Fax: 12 636 70 05
Email: wzarz@zarz.edu.pl
WWW: www.zarz.agh.edu.pl

Kongres InBus ma za zadanie budowanie pomostu pomiędzy teorią i praktyką szeroko rozumianych procesów projektowania, sterowania i zarządzania w inteligentnych budynkach i  rezydencjach. Tematyka Kongresu dotyczy rozwiązań architektonicznych i konstrukcji inteligentnych budynków, automatycznego sterowania bezpieczeństwem, komfortem i przepływem informacji, nowoczesnych systemów komfortu pracy i wypoczynku, metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budynkami, zagadnień energetycznych w budynkach, zarządzania bezpieczeństwem obiektów, prawnych i finansowych zagadnień zarządzania instalacjami inteligentnych budynków.

Celem konferencji NBTAD jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja najnowszych osiągnięć w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektowo-realizacyjnych oraz szeroka i otwarta dyskusja nad nimi. Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktykę zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych.

Konferencja IMSC to prezentacja najnowszych trendów i rozwiązań w zakresie technologii  multimedialnych oraz nowoczesnych metod komunikacji i sterowania, systemów interaktywnych oraz ich zastosowań w szeroko pojętych inwestycjach publicznych, prywatnych, edukacji, biznesie, muzealnictwie, obronności i bezpieczeństwie, reklamie, informacji oraz przestrzeniach publicznych.

Multikonferencja IBTMM  2013 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Hotelu  Best Western Premier Kraków przy ulicy Opolskiej. Zwieńczeniem pierwszego dnia IBTMM będzie uroczysta gala połączona z pokazem mappingu audiowizualnego w Kopalni Soli w Wieliczce. Komora Staszica zostanie zamieniona na chwilę w interaktywny świat projekcji 3D i kopułowej, aby przenieść widzów do świata, który istniał i przez wieki się zmieniał, i pokaże, w którym kierunku będzie zmierzał... To, co zostało wydrążone wieki temu przez górników, dzisiaj stanowić będzie scenę niezwykłych wydarzeń...

Multikonferencji towarzyszyć będzie pierwsza edycja Konkursu Inteligentny Klucz,  dedykowanego wykonawcom oraz integratorom obiektów budowlanych, w których zastosowano inteligentne technologie dla zintegrowanego budynku. Zadaniem nagrody jest promocja najlepszych i najbardziej spektakularnych projektów wzbogacających architekturę w pakiet systemów bezpieczeństwa, zarządzania i multimediów.

 

 

Organizator:

Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie