Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

"Małopolskie Seminarium Rynku Nieruchomości"

Instytut Gospodarki Nieruchomościami serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim Seminarium Rynku Nieruchomości, podczas którego zostaną poruszone problemy związane z sytuacją mieszkaniową poszczególnych miast woj. małopolskiego, pozabudżetowymi modelami rozwoju budownictwa komunalnego oraz społecznego, partnerstwem publiczno-prywatnym, perspektywami rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. w ramach tworzonych przez Ministerstwo Infrastruktury nowych projektów ustaw, które zostaną zaprezentowane w trakcie Seminarium.
Termin: 9 września 2011 r.
Telefon: 32 203 89 30
Fax: 32 206 59 95
Email: biuro@ign.org.pl
WWW: www.ign.org.pl

Bogaty program Seminarium uwzględnia przede wszystkim przedstawienie ważnych i bieżących zagadnień prawnych, w szczególności obowiązki i odpowiedzialność zarządców nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o odpadach, jak również zagadnień organizacyjnych i technicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a także przewiduje dyskusje panelowe. Prelegenci Seminarium, to wieloletni specjaliści z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska.

Seminarium skierowane jest dla zarządców nieruchomości:

·         zasobów mieszkaniowych gmin,

·         zasobów mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego,

·         zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych,

·         prywatnych firm zarządzających,

jak również:

·         pracowników samorządowych,

·         deweloperów,

·         wspólnot mieszkaniowych,

·         innych grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945 ze zm.) Seminarium zostało zarejestrowane w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w  Seminarium lub szkoleniach, istnieje możliwość zrealizowania 24 godzin szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych w systemie e-learning (internetowe). Szkolenia dostępne są na naszej stronie www.ign.org.pl.

Bogaty program Seminarium uwzględnia przede wszystkim przedstawienie ważnych
i bieżących zagadnień prawnych, w szczególności obowiązki i odpowiedzialność zarządców nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o odpadach, jak również zagadnień organizacyjnych i technicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a także przewiduje dyskusje panelowe. Prelegenci Seminarium, to wieloletni specjaliści z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska.

Seminarium skierowane jest dla zarządców nieruchomości:

·         zasobów mieszkaniowych gmin,

·         zasobów mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego,

·         zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych,

·         prywatnych firm zarządzających,

jak również:

·         pracowników samorządowych,

·         deweloperów,

·         wspólnot mieszkaniowych,

·         innych grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników
w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945 ze zm.) Seminarium zostało zarejestrowane w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w naszym Seminarium lub szkoleniach, oferujemy możliwość zrealizowania 24 godzin szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych w systemie e-learning (internetowe). Szkolenia dostępne są na naszej stronie www.ign.org.pl.

Program Seminarium:

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.10 Otwarcie Seminarium, powitanie Gości – Wojewoda/Marszałek/ Prezydent Miasta

9.10-9.40 Uroczyste wręczenie Złotych Laurów 2011 Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

9.40-10.10 Raport nt. sytuacji mieszkaniowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem woj. małopolskiego – Monika Kramek

10.10-11.10 1. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku – prezentacja założeń projektu Ustawy o zmianie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz projektu Ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych
2. Pozabudżetowe mechanizmy rozwoju mieszkalnictwa – Arkadiusz Borek

11.10-11.50 Postępowanie windykacyjne i eksmisyjne jako przejaw zarządzania operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień najmu okazjonalnego – Anna Kawecka

11.50-12.10 Dyskusja panelowa

12.10-12.25 Przerwa kawowa

12.25-12.55 Źródła finansowania –możliwości i zasady – przedsięwzięć energooszczędnych, termomodernizacyjnych oraz proekologicznych – Bank Ochrony Środowiska

12.55-13.30 Odpowiedzialność zawodowa i karna zarządcy nieruchomości w świetle obowiązującego stanu prawnego. Rola Facility Managera w kompleksowym zarządzaniu nieruchomością i jego odpowiedzialność w kontekście odpowiedzialności zarządcy nieruchomości – Anna Kawecka

13.30-14.00 Usprawnienie wentylacji w budynkach wielorodzinnych w aspekcie zmian w przepisach oraz skuteczności działania, energooszczędności i eksploatacji

14.00-15.15 Nowe obowiązki i odpowiedzialność zarządców nieruchomości oraz Gmin w zakresie zbierania, segregacji i pozbywania się odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku – Samorządowe Kolegium Odwoławcze

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie – Arkadiusz Borek

15.30-16.00 Lunch

Organizator:

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
pokaż metkę
Autor: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta