UWAGA! Strefa LGBT

Już 11 i 12 września (sobota i niedziela) w godzinach 11:00-16:00 odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne z prelekcją na temat skutków dyskryminacji społeczności LGBTIQ - Empatia silniejsza niż homofobia.

UWAGA! Strefa LGBT
Fot. www.krakow.pl

Warsztat „Fioł", czyli wspólne dorastanie w społeczeństwie, gdzie pewna cecha własnej tożsamości jednostki nie jest powszechnie akceptowana. Empatyzowanie z tym, jak wygląda codzienność takich osób. W drugiej części poznamy: potrzeby osób ze społeczności LGBTIQ oraz przykłady dobrych praktyk języka inkluzywnego. Poruszony zostanie także temat zdrowia oraz wpływu heteronormy i homofobii na jakość życia osób nieheteroseksualnych.

Prowadzący:

Kosma Kołodziej – doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, elektroradiolog. Obecnie student socjologii i pielęgniarstwa. Wykładowca naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Jego praca naukowa dotyczy problemu wykluczenia grup mniejszościowych w Polsce, jego przyczyn oraz wpływu na jakość życia i zdrowia jednostek. Jest autorem kilkunastu publikacji w tym na temat osób ze społeczności LGBTQ+. Od 2016 roku bada młodzież LGBTQ+ pod względem występowania częstości myśli i prób samobójczych. Jest wiceprzewodniczącym Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz współorganizatorem bydgoskiej odsłony Festiwalu Filmowego LGBT. Współpracuje z miastem partnerskim Mannheim w celu wymiany dobrych praktyk w zabezpieczeniu praw osób LGBTQ+ w Bydgoszczy.

Projekt UWAGA! Strefa LGBT jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Organizuje go Teatr BARAKAH wraz z partnerami: Federacją Znaki Równości, Spółdzielnią Ogniwo i All In UJ. Projekt ten jest naszą odpowiedzią i stanowczą niezgodą na sytuację osób LGBTIQ w Polsce, której wstydliwym symbolem stały się tzw. „strefy wolne od LGBT” powstające w całym kraju.

WSTĘP WOLNY!

Termin:
kwiecień 2021 - październik 2022
Email:
barakah@teatrbarakah.com

Organizator:

Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH
Data: 2021-08-24 pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: