Projekt 'Bronisława, Ludwika, Maria Dobrowolskie w służbie Bogu i Ojczyźnie'

Projekt 'Bronisława, Ludwika, Maria Dobrowolskie w służbie Bogu i Ojczyźnie'
Fot. Dom Słońca

BRONISŁAWA, LUDWIKA, MARIA DOBROWOLSKIE W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE.
Projekt ma na celu upamiętnienie i przybliżenie postaci trzech wyjątkowych kobiet urodzonych na Kresach w rodzinie polsko-ormiańskiej. Ich losy związane są ze Lwowem, Krakowem, Pełkiniami Książąt Czartoryskich, Jarosławiem, Jazłowcem, Szymanowem, Starym Sączem, ale także z Paryżem i dalekim Trynidadem. Bronisława była misjonarką wśród trędowatych na Trynidadzie. Ludwika Matką Generalną Niepokalanek. Maria była Żołnierzem AK Okręgu Lwów, więźniarką Majdanka i Ravensbrück.

W ramach projektu zaplanowano:

7 listopada 2020 - okolicznościowy odczyt połączony z prezentacją zdjęć i pamiątek rodzinnych w siedzibie stowarzyszenia.

16 listopada - 17 grudnia 2020 - wystawa "Bronisława, Ludwika, Maria Dobrowolskie w służbie Bogu i Ojczyźnie" - wernisaż wystawy wtorek 17 listopada 2020.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy ul. Rajskiej 1

Projekt "Bronisława, Ludwika, Maria Dobrowolskie w służbie Bogu i Ojczyźnie" wpisany jest w program wieloletni „Niepodległa”.

Więcej tutaj

Organizator: stowarzyszenie „Dom Słońca pod Sokołem”.
Adres e-mail: domsloncapodsokolem@gmail.com
Adres siedziby stowarzyszenia: Starzawa Rybna 1, Starzawa 37 -723
Kontakt: Magdalena Wisiecka, Prezes Zarządu, tel. +48 501 276 762
Kontakt: Jerzy Dobrowolski, koordynator projektu, tel. +48 607 276208

 

Termin:
7 listopada - 17 grudnia 2020 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Dom Słońca pod Sokołem
Data: 2020-04-02 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: