Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

10-lecie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim pozostając wierny swym zasadom i w swojej działalności realizując motto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, od wielu lat udziela wszelkiego rodzaju wsparcia osobom ubogim i cierpiącym.
Termin: 24 września - 1 października 2016 r.
WWW: www.zakonmaltanski.pl

 

Jednym z wyrazów tego rodzaju działalności stało się wybudowanie przed 10 laty Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, a następnie jego prowadzenie. Każdego roku objętych zostaje opieką od 500 do 600 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno umysłowej jak i fizycznej. W ciągu 10 lat swojej działalności Maltańskie Centrum udzieliło pomocy około 5000 rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. W Maltańskim Centrum poza Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, w skład którego wchodzi także 5 przychodni, działa również Niepubliczne Przedszkole Związku Polskich Kawalerów Maltańskich obejmujące opieką 60 niepełnosprawnych dzieci.

Od szeregu lat realizowane jest zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”, a zgodnie z umową z Wydziałem Edukacji Miasta Krakowa prowadzone jest wczesne wspomaganie  rozwoju dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Maltańskie Centrum prowadzi też działalność naukową i dydaktyczną. Prowadzi liczne szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów z całej Polski. Centrum przyjmuje praktykantów z kierunków pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym, z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z rehabilitacji i terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego. Pracownicy Centrum uczestniczą czynnie w licznych zjazdach, konferencjach i sympozjach w kraju i poza jego granicami. W bieżącym roku, w związku z 10-leciem działalności Maltańskiego Centrum organizujemy jubileuszową konferencję naukową poświęconą jego osiągnięciom oraz wydajemy książkę/folder opisującą dorobek Maltańskiego Centrum, historię jego budowy oraz historię Zakonu Maltańskiego i Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Organizator:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskiech w Krakowie